شهرستان ها
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی
نام مدیر:علیرضا نصرآبادی
آدرس:بیرجند ـ خیابان ارتش
کدپستی:9717699143
شماره تماس:32390000
شماره فکس:32218086
Powered by DorsaPortal