شهرستان ها
اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی
نام مدیر:محمدعرب
آدرس:بیرجند - خیابان آیت ا... شهید بهشتـی - بهشتـی 7 - اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان خراسان جنوبی
کدپستی:9717597175
شماره تماس:32234401-5
شماره فکس:32234553
Powered by DorsaPortal