شهرستان ها
اداره کل پست خراسان جنوبی
نام مدیر:علی الهامی
آدرس:خراسان جنوبی - بیرجند - ابتدای خیابان پاسداران - اداره کل پست خراسان جنوبی
کدپستی:9717698737
شماره تماس:32236201
شماره فکس:32229004
Powered by DorsaPortal