خدمات الکترونیک
دريافت انشعاب
شرح خدمت:
دريافت انشعاب آب و برق و گاز و تلفن و فاضلاب
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. شركت بايد داراي شناسه كسب و كار از سازمان صنايع باشد.
2. مجوز احداث يا گواهي پايانكار معتبر
3. جواز تاسيس يا پروانه بهره برداري معتبر
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal