خدمات الکترونیک
رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، ثبت گزارش تاسیسات مخاطره آمیز و گردش کار مربوطه برای رسیدگی و رفع آن و اعلام نتیجه انجام می گردد. به مواردی مانند شکستگی و یا کج بودن تیرهای شبکه برق ،باز بودن درب تابلوهای برق و یا پست ها،نزدیک بودن شبکه های سیمی به ساختمان ها،روغن ریزی از ترانس ها و.... تاسیسات مخاطره آمیز اطلاق می شود.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شرح و تصویر محل حادثه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal