خدمات الکترونیک
رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق
شرح خدمت:
توسط این خدمت، چنانچه شخصی در جایی استفاده غیرمجاز از برق(به طرق مختلف) را مشاهده نماید ، میتواند گزارش خود را برای شرکت توزیع ارسال نماید تا بررسی های لازم و جلوگیری از استفاده غیرمجاز توسط شرکت توزیع برق انجام گیرد.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
گزارش محل مصرف غیرمجاز - تصویر از محل مصرف غیرمجاز(درصورت امکان)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal