خدمات الکترونیک
صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده
شرح خدمت:
صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
برگه درخواست،پروانه شکار،تصویر پاسپورت یا کارت ملی،تسویه حساب پروانه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal