خدمات الکترونیک
آموزش استانداردسازی برون سازمانی
شرح خدمت:
نیازسنجی و برگزاری دوره های آموزش های مرتبط با استاندارد سازی و دوره های آموزشی برون سازمانی
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal