خدمات الکترونیک
صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
شرح خدمت:
صدور و تمدید پروانه های کاربرد علامت استاندارد کالاهای تولید داخل مشمول استاندارد
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرتال سازمانی,
مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری در سامانه:

صدور: 1- مدارک مربوط به احراز هویت 2- سوابق برقراری سیستم کنترل کیفیت 3- احراز تمامی شرایط صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد قید شده در روش اجرایی 221/130 به آدرس ذیل:

http://eform.isiri.gov.ir/portal/home/?432030/مدیریت-کیفیت-مدارک-مهمان

تمدید: 1- ارائه درخواست تمدید/تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد (نامه رسمی متقاضی همراه با سربرگ و مهر و امضاء) 2- - احراز تمامی شرایط تمدید/تجدید پروانه کاربرد علامت استاندارد قید شده در روش اجرایی 221/130 به آدرس ذیل:

http://eform.isiri.gov.ir/portal/home/?432030/مدیریت-کیفیت-مدارک-مهمان

فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal