خدمات الکترونیک
بیمه تکمیلی درمان
شرح خدمت:
به منظور ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان و کاهش هزینه‌های درمانی برای بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی وجود دارد. خدمات بیمه تکمیلی به صورت جبران بخشی از هزینه‌های درمانی بیمه‌گذاران ارائه می‌شود. دارندگان بیمه‌نامه تکمیلی درمان در صورت مراجعه به مراکز درمانی، اعم از مراکز طرف قرارداد با شرکت بیمه‌گر یا دیگر مراکز درمانی، از تعهدات بیمه تکمیلی برخوردار خواهند شد. روش دریافت خدمات بیمه تکمیلی روش دریافت خدمات بیمه تکمیلی به فراخور مرکز درمانی که بیمه‌گذار به آن مراجعه کند و اینکه آن مرکز طرف قرارداد بیمه تکمیلی باشد، متفاوت خواهد بود. روش اول: هزینه‌های درمانی برای دارندگان بیمه تکمیلی درمان به هنگام مراجعه به مراکز درمانی که طرف قرارداد با شرکت بیمه‌گر تکمیلی (شرکت آتیه سازان حافظ) باشند، مستقیما از سوی شرکت بیمه‌گر پرداخت می‌شود و نیازی به مراجعه بیمه‌گذاران به نمایندگی‌های شرکت نیست. در صورتی که مراکز درمانی مورد نظر، طرف قرارداد با بیمه پایه سلامت هم باشند، مراجعه کنندگان در عمل از حق بیمه در دو سطح بیمه پایه سلامت و بیمه تکمیلی درمان برخوردار بوده و تنها موظف به پرداخت فرانشیز (بخشی از هزینه درمانی که بر عهده شخص ‌بیمه‌گذار است) خواهند شد. در صورت مراجعه بیمه‌گذاران به آن دسته از مراکز درمانی دولتی که علاوه بر همکاری با شرکت بیمه‌گر (شرکت آتیه سازان حافظ)، همچنان مجری «طرح تحول نظام سلامت» نیز هستند، با توجه به اینکه این مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه پایه‌ سلامت بوده‌اند، مراجعه کنندگان در عمل کمترین مقدار فرانشیز را پرداخت خواهند کرد. روش دوم: در صورت مراجعه به مراکز درمانی که طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان نیستند، دریافت هزینه‌های درمانی بیمه تکمیلی به این ترتیب صورت می‌گیرد: نخست بیمه‌شده به هنگام ترخیص از مرکز درمانی خود شخصا هزینه‌های درمانی را پرداخت کرده و برای دریافت مبلغ مورد تعهد بیمه تکمیلی به یکی از شعب شرکت بیمه‌گزار مراجعه می‌کند. بیمه‌شدگان علاوه بر اصل رسید مبلغی که برای خدمات درمانی پرداخت کرده‌اند، باید مدارک زیر را برای ارائه به نمایندگی شرکت بیمه‌گر تکمیلی درمان (شرکت آتیه سازان حافظ) تهیه کنند. مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه‌های بستری اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه (متعلق به بیمار به عنوان بیمه شده اصلی). کارت ملی (متعلق به بیمار به عنوان بیمه شده اصلی). اصل صورتحساب بیمارستان و پزشکان (ممهور به مهر بیمارستان). گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان‌های انجام شده، همراه با قید تعداد روزهای بستری (ممهور به مهر پزشک معالج). گواهی دیگر پزشکان معالج مبنی بر نوع درمان‌های انجام شده (ممهور به مهر پزشکان). برگه شرح عمل (ممهور به مهر پزشک یا جراح) و برگه بیهوشی ( ممهور به مهر متخصص بیهوشی). اصل فاکتور مربوط به ریزِ دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان (ممهور به مهر واحد مربوطه) یا فاکتور خرید وسیله (ممهور به مُهر جراح و اتاق عمل و بیمارستان و شرکت فروشنده کالا). اصل فاکتور ریز آزمایشات و رادیولوژی و مانند آن (ممهور به مهر واحد مربوطه). برگه شرح حال بیمار (خلاصه پرونده). سایر موارد مندرج در صورتحساب بیمارستان ارائه گواهی مبلغ پرداختی سازمان‌های بیمه‌گر پایه (در صورتی‌که اصل سند درمانی به بیمه گر پایه ارائه شده باشد).
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شماره دفتر کل، شماره ملی، شماره حساب
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal