خدمات الکترونیک
مشاهده و پرداخت قبض گاز
شرح خدمت:
مشترکین می توانند با وارد نمودن شماره اشتراک خود آخرین صورتحساب گاز خود را مشاهده نموده و به صورت الکترونیکی نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
.
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal