خدمات الکترونیک
خدمات مددكاري و مشاوره
شرح خدمت:
بازتواني اجتماعي 1-ارسال فرم معرفي مددجويان (زندانيان آزاد شده) از زندانهاي تابعه 2-مصاحبه و تكميل فرمهاي واحد پذيرش 3-انجام مصاجبه اوليه مددكاري تكميل فرمهاي مربوطه 4-ارايه خئمات حمايتي لازم
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal