خدمات الکترونیک
سامانه بانكداري اينترنتي
شرح خدمت:
بانكداري اينترنتي - نسخه حساب محور. بانكداري اينترنتي نسخه حساب محور به ارائه خدمات بانكي و دسترسي به حسابهاي بانكي به صورت الكترونيكي و از بستر اينترنت اطلاق مي شود. اين سامانه در بانك سپه از طريق نشاني اينترنتي www.ebanksepah.ir براي دارندگان حسابهاي متمركز سپه و نيز دارندگان كارتهاي عضو شبكه شتاب قابل استفاده است.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. تكميل فرم درخواست (در صورتي كه متقاضي استفاده از رمز دوم متغير از طريق پيامك هستيد؛ اين درخواست را در فرم مربوطه قيد نمائيد)
2.  دريافت رمز از شعبه
3.  مراجعه به سايت بانكداري الكترونيك سپه
  ورود به سامانه اينترنت بانك سپه نشاني ورود به سامانه خدمات اينترنتي بانك سپه - نسخه حساب محور :
 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal