خدمات الکترونیک
ارائه گزارش واريز يارانه
شرح خدمت:
كليه مشتريان بانك مي توانند با ورود به پورتال مورد نظر و ثبت شماره ملي از گزارش واريز يارانه خود در حساب بانكي توسعه تعاون مطلع گردند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal