خدمات الکترونیک
ثبت نام تلفن ثابت
شرح خدمت:
با كمك اين امكان شما مي توانيد بدون نياز به مراجعه حضوري نسبت به ثبت نام تلفن در محدوده خدمت رساني منطقه مخابرات خراسان جنوبي اقدام نماييد .
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal