خدمات الکترونیک
ثبت و پاسخگویی به شکایات
شرح خدمت:
ین فرم جهت دریافت شکایات مردمی از واحدهای تابعه طراحی شده است. پیگیری از طریق تلفنی و پیامکی و همچنین تلفن گویا انجام می شود.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک مورد نیاز ندارد
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal