خدمات الکترونیک
ارائه لینک نقطه به نقطه اختصاصی داخلی
شرح خدمت:
ارائه لینک نقطه‌ به نقطه با ظرفیت‌های مختلف جهت انتقال ترافیک مشترکین از طریق یک بستر اختصاصی. این خدمت، شامل ارائه لینک ارتباطی با ظرفیت‌های مختلف می‌باشد که از یک نقطه درون یک استان به نقطه‌ای درسایر استان‌ها به صورت نقطه به نقطه متصل می‌شود و در واقع جهت انتقال ترافیک مشترکین از مبداء تا مقصد از طریق یک بستر اختصاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.لذا پهنای باند درخواستی تضمین شده و امکان شنود وجود ندارد و به درخواست مشترک، ایجاد PROTECTION برای مسیر به منظور افزایش ضریب اطمینان امکان پذیر‌است.  نقاط جغرافیایی ارائه خدمت : تمام نقاط حضور شرکت ارتباطات زیرساخت.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • ارائه پروانه فعالیت مرتبط از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • اساسنامه شرکت
  • روزنامه رسمی
  • تکمیل فرم پولشویی
  • ارائه درخواست همراه با تکمیل فرم های مربوط درسامانه CRM
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal