خدمات الکترونیک
صدور مجوز واحد هاي صنفي
شرح خدمت:
خدمات الكترونيكي دبيرخانه اصناف شامل صدور، تمديد و تغيير پروانه و امور مربوط به اصناف
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal