خدمات الکترونیک
پاسخگويي به شكايات در حوزه مسكن
شرح خدمت:
كد خدمت: KHJ/030/407/1-1 عنوان خدمت: پاسخگويي به شكايات در حوزه مسكن حوزه خدمت: مديريت مسكن و ساختمان متصدي فرآيند: مديريت مسكن واحد هاي مرتبط در فرآيند: مديريت مسكن زمان مطلوب فرآيند 2 هفته ورودي هاي فرآيند: نامه شكايت خروجي هاي فرآيند: نامه پاسخ به شكايت مشتري هاي فرآيند: شهروندان
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراحل اجراي فرايند مطابق با شناسنامه خدمت به شرح ذيل :
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal