خدمات الکترونیک
صدور شناسه و شناسنامه دام
شرح خدمت:
صدور شناسه و شناسنامه دام
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

افراد حقيقي : شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (عكس- تصوير آخرين مدرك تحصيلي)

افراد حقوقي : ثبت شركت، مدارك موسسين شركت، اساسنامه شركت (جهت متقاضيان حقوقي)، آگهي تاسيس يا آخرين تغييرات

درخواست كتبي متقاضي ارائه اطلاعات شجره اي دام توسط متقاضي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal