خدمات الکترونیک
صدور پروانه اكتشاف معدن
شرح خدمت:
متقاضيان براي ثبت يك محدوده درخواست مي‌دهند، اهراز هويت مي‌شوند، كارشناس وزارتخانه آن محدوده را بررسي مي‌كند، سپس با طي شدن مراحل اوليه و پرداخت هزينه‌هاي مربوط توسط متقاضي، مجوز صادر مي‌شود.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal