خدمات الکترونیک
صدور شناسنامه زنبورداري
شرح خدمت:
صدور شناسنامه زنبورداري
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

افراد حقيقي : شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (عكس- تصوير آخرين مدرك تحصيلي)

درخواست كتبي متقاضي – مدرك تحصيلي مرتبط و يا قبولي در آزمون علمي زنبورداري توسط مديريت جهاد  شهرستان – عضويت در نمايندگي هاي اتحاديه زنبورداران
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal