خدمات الکترونیک
ساماندهي دامداري هاي روستايي، عشايري و غير صنعتي
شرح خدمت:
اجراي عمليات بهسازي و نوسازي اماكن دامي روستايي
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

افراد حقيقي : شناسنامه، كارت ملي، كارت پايان خدمت يا معافيت دائم (عكس- تصوير آخرين مدرك تحصيلي)

افراد حقوقي : ثبت شركت، مدارك موسسين شركت، اساسنامه شركت (جهت متقاضيان حقوقي)، آگهي تاسيس يا آخرين تغييرات

معرفي نامه از شوراي روستا (دهياريها) تكميل فرم شناسنامه بهره برداران كروكي دامداري
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal