خدمات الکترونیک
سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي كشاورزي
شرح خدمت:
سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي كشاورزي
نوع خدمت:
تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal