خدمات الکترونیک
طراحي و اجراي سامانه نوين آبياري
شرح خدمت:
طراحي و اجراي سامانه نوين آبياري
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

-      سند مالكيت زمين، درخواست متقاضي

-      افراد حقيقي

شناسنامه      كارت ملي 

 كارت پايان خدمت يا معافيت دائم  

عكس تصوير آخرين مدرك تحصيلي 

-      افراد حقوقي

ثبت شركت        مدارك موسسين شركت    

 اساسنامه شركت(جهت متقاضيان حقوقي
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal