خدمات الکترونیک
ارسال شكايات و گزارشات و پيشنهادات
شرح خدمت:
ذينفعان از خدمات سازمان آموزش فني و حرفه اي با استفاده از اين بخش مي توانند انتقادات و پيشنهادات خود، تقدير يا شكايت از خدمات را از طريق اين بخش ثبت نمايند.
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal