خدمات الکترونیک
نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها
شرح خدمت:
با توجه به اهمیت مالی در تعاونی وزارت متبوع در جهت کمک هرچه بیشتر به تعاونی ها و آموزش دادن انها برای آشنایی بیشتر با مسائل مالی در این خصوص نظارت می نماید.
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
دفاتر قانونی و اسناد مالی شرکت- اساسنامه تعاونی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal