خدمات الکترونیک
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیر دولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی)
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
عکس پرسنلی، کد ملی ، تاریخ تولد ، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کار پایان خدمت یا معافیت پزشکی(برادران)، تصویر اساسنامه و آگهی ثبت شرکت برای متقاضیان شخصیت حقوقی، تصویر مستندات شغلی، تصویر تکمیل شده پرسشنامه متقاضی ایجاد کاریابی، تصویر صفحه مشخصات گذرنامه، تصویر گواهی عدم سوء پیشینه، طرح توجیهی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal