خدمات الکترونیک
فرزند خواندگی
شرح خدمت:
واگذاری فرزند به خانواده
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک شناسایی زوجین- کارت پایان خدمت- سند ازدواج- آخرین مدرک تحصیلی زوجین- سند مالکیت منزل یا اجاره نامه- تصویر گواهی مربوط به اشتغال- گواهی پزشک متخصص مبنی بر ناباروری
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal