خدمات الکترونیک
سامانه مدیریت چک صیاد
شرح خدمت:
تا امروز، عدم وجود داده‌های مبادلات چک، منشاء بسیاری از هزینه‌ها و ریسک‌های چک کاغذی بوده است. به همین دلیل در قانون جدید چک، صدور قانونی برگه چک را منوط به تعیین هویت ذینفع، مبلغ و تاریخ آن توسط صادر کننده کرده است. همچنین انتقال چک نیز با ثبت هویت گیرنده جدید امکان پذیر بوده و در صورت عدم ثبت این اطلاعات، از نقد شدن چک جلوگیری به عمل خواهد آمد. سامانه مدیریت چک (صیاد) با هدف ایجاد زیرساخت برای اجرای این بند قانونی ایجاد گردیده است تا مشتری بانک بتواند داده‌های ثبت تا انتقال چک را از طریق ابزارهای ارائه شده توسط بانک‌ها، ثبت نماید.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:

خدمات سامانه مدیریت چک (صیاد) عبارتند از:

  • ثبت چک
  • تایید چک
  • انتقال چک
  • لغو چک(فقط با مراجعه حضوری در شعبه)
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal