درمیان

آدرس کانون

نام شهر

نام مسجد

نام کانون

نام روستا

روستای درخش

درمیان

امام حسین (ع)

فجر

درخش

روستای نوزاد

درمیان

جامع

امام رضا (ع)

نوزاد

روستای کوشکک

درمیان

جامع

شهید بهشتی

کوشکک

روستای کسک

درمیان

جامع

شهید رجایی

کسک

روستای بورنگ

درمیان

جامع

امام حسین (ع)

بورنگ

روستای دره عباس

درمیان

جامع

قمربنی هاشم

دره عباس

روستای نوقند

درمیان

صاحب الزمان (عج)

شهید سبزواری

نوقند

روستای تخته جان

درمیان

جامع

امام خمینی

تخته جان

روستای آنیک

درمیان

امام حسین (ع)

رسالت

آنیک

روستای طبس

درمیان

جامع

پيامبر اعظم (ص)

طبس

روستای مسک

درمیان

حسینیه ابوالفضلی (ع)

باب الحوائج (ع)

مسک

روستای فور خاص

درمیان

امیرالمومنین

امیرالمومنین

فور خاص

روستای خوان

درمیان

جامع

شهدای خوان

خوان

مسجدصاحب الزمان (عج)

درمیان

صاحب الزمان (عج)

شهيد مطهري (ره)

شيرك ججگ

روستای نگینان

درمیان

صاحب الزمان (عج)

طلیه ظهور

نگینان

روستای گیت

درمیان

حضرت محمد رسول الله

نوالهدی

گیت

روستای انی

درمیان

امام حسین (ع)

غدیر

انی

روستای خسرو آباد

درمیان

جامع

قمربنی هاشم

خسرو آباد

مسجد صاحب الزمان (عج)

درمیان

صاحب الزمان (عج)

صاحب الزمان (عج)

اسفيچ

روستای منصور آباد

درمیان

امام حسن مجتبی (ع)

امام حسن مجتبی (ع)

منصور آباد

روستای سید آباد نگینان

درمیان

امیرالمومنین

امیرالمومنین

سید آباد نگینان

مسجد صاحب الزماني (عج)

درمیان

صاحب الزماني (عج)

حضرت ابوالفضل (ع)

سراب

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

درمیان

حضرت ابوالفضل (ع)

عفت

ربيع آباد

مسجدامام حسين (ع)

درمیان

امام حسين (ع)

روح الله

آويشك

روستای آبگرم نصرالدین

درمیان

جامع

امام حسن مجتبی (ع)

نصرالدین

مسجد صاحب الزمان (عج)

قهستان

صاحب الزمان (عج)

شهدای ماسنان

ماسنان

روستای چک

درمیان

صاحب الزمانی (عج)

کوثر

چک

مسجد ابوالفضلی (ع)

درمیان

ابوالفضلی (ع)

ثارالله

سیدان

بلوار غدیر

اسدیه

محمد رسول الله (ص)

الغدیر

*

روستای زارگز

قهستان

امام زمان (عج)

امام خامنه ای

زارگز

هنگ مرزی گزیک

گزیک

محمد رسول الله (ص)

دانش

*

روستای کلاته نظر

درمیان

صاحب الزمان (عج)

حضرت علی (ع)

کلاته نظر

آسیابان

قهستان

جامع

حضرت علی اکبر (ع)

*

روستای دادران

درمیان

النبی (ص)

سلمان فارسی

دادران

روستای دستگرد

اسدیه

علی ابن ابیطالب (ع)

المرتضی (ع)

دستگرد

روستای منند

قهستان

امام حسن مجتبی (ع)

کریم اهل بیت (ع)

منند

روستای خونیکسار

قهستان

محمد رسول الله (ص)

الرحمان

خونیکسار

خیابان امام حسین (ع)

قهستان

جامع

شهید سید حامد نظامی

*

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/25
تعداد بازدید:
2393
Powered by DorsaPortal