بیرجند

آدرس کانون

نام شهر

نام مسجد

نام کانون

روستا

خيابان پاسدران ـ خيابان عدالت

بیرجند

باقر العلوم (ع)

باقر العلوم (ع)

*

سجاد شهر ميدان اول

بیرجند

امام صادق(ع)

امام صادق (ع)

*

خيابان شهيد بهشتي

بیرجند

علي بن ابيطالب (ع)

فدك

*

خيابان كارگران ـ كارگران 3

بیرجند

صديقه طاهره (س)

صديقه طاهره (س)

*

سجاد شهر ميدان سوم

بیرجند

سيد الشهداء (ع)

حضرت سيد الشهدا ء (ع)

*

خيابان منتظري

بیرجند

حسينيه امام رضا (ع)

مشكوه

*

مسجد جامع

بیرجند

جامع

صاحب الزمان (عج)

سرچاه تازیان

خيابان طالقاني 23

بیرجند

مهديه

بقيه الله (عج)

*

مسجد جامع

بیرجند

جامع

انصار المهدي (عج)

خراشاد

بلوار صنعت و معدن ـ کوچه 7

بیرجند

الغدير

چهارده معصوم (ع)

*

مسجد جامع

بیرجند

جامع

رئوف

امير آباد

مسجد جامع

بیرجند

جامع

شهيد مصطفي خميني

نقنج

مسجد جواد الائمه (ع)

بیرجند

جواد الائمه (ع)

پيامبر اعظم (ص)

دل آباد

مسجد جامع

بیرجند

جامع

زينبيون

نوفرست

خيابان صمدي ـ صمدي 6

بیرجند

جواد ائمه (ع)

جواد ائمه (ع)

*

مسجد الرضا (ع)

بیرجند

الرضا (ع)

شهيد محمد چاحوضي

چاحوض

خيابان توحيد

بیرجند

جامع

توحید

*

خيابان غفاري 20 متري جرجاني

بیرجند

محمد رسول الله (ص)

خاتم الانبيا (ص)

*

مسجد جامع

بیرجند

جامع

عدالت

ميريك

مسجد امام حسين (ع)

بیرجند

امام حسين (ع)

حضرت علي اكبر (ع)

شاخن

مسجد فاطمه الزهرا (س)

بیرجند

فاطمه الزهرا (س)

فاطميه (س)

نوفرست

خيابان مفتح

بیرجند

مرتضوي

شهيد نور بخش

*

مسجد الرسول (ص)

بیرجند

الرسول (ص)

محمد رسول الله (ص)

مرك

خيابان پاسداران

بیرجند

امام حسين (ع)

بيت الزهرا(س)

*

مسجد جامع

بیرجند

جامع

كوثر

مهموئي

خيابان طالقاني ـ جنب بانك ملي

بیرجند

مكتب نرجس

ميثاق

*

ميدان آزادي ـ خيابان شهيد برگي

بیرجند

الحسين جواديه

شهيد مطهري

*

انتهایسپیده کاشانی (سراب)

بیرجند

علی ابن ابیطالب (ع)

وحدت

*

خيابان پاسداران

بیرجند

امام حسين (ع)

انصار الحسين (ع)

*

خيابان طالقاني

بیرجند

النبي (ص)

خاتم النبیین (ص)

*

 

بیرجند

فاطمه الزهرا (س)

حضرت فاطمه (س)

بویک

مسجد فاطمه الزهرا(س)*

بیرجند

فاطمه الزهرا(س)

بنت الرسول (س)

آسو

 

بیرجند

هیات انصار الحجه

ولایت

دهلکوه

 

بیرجند

امام علی (ع)

شهدای فورجان

فورجان

مسجد فاطمه الزهرا (س)

بیرجند

فاطمه الزهرا (س)

شهيد مرتضي حاجي آبادي

حاجي آباد

خيابان شهيد رجايي

بیرجند

امام حسن عسگري (ع)

حضرت حجت (عج)

*

مسجد امام حسين (ع)

بیرجند

امام حسين (ع)

شهداي روستاي ساقدر

ساقدر

 

بیرجند

حضرت ابوالفضل (ع)

هدایت

دستگرد

مسجدحضرت ابوالفضل (ع)

بیرجند

حضرت ابوالفضل (ع)

علمدار

امیر آباد

روستاي چاج

بیرجند

جامع

شهداي چاج

چاج

حاشيه بلوار شهداي عبادي

بیرجند

خاتم الانبيا (ص)

حضرت ابوالفضل (ع)

*

 خيابان رضويه ـ انتهاي رضويه 12

بیرجند

امام سجاد (ع)

امام سجاد (ع)

*

مسجدامير المومنين (ع)

بیرجند

امير المومنين (ع)

حضرت وليعصر (عج)

دهنو

مسجد جامع

بیرجند

جامع

فاطمه الزهرا (س)

خزان

خيابان شهيد آويني ـ خيابان نيلوفر

بیرجند

آل رسول

قرآن و عترت

*

روستای اوجان

بیرجند

امام حسین (ع)

سیدالشهدا

اوجان

 

بیرجند

الحجت (عج)

پیروان ولایت

چهکند

خيابان پاسداران ـ خيابان 22 بهمن

بیرجند

حضرت ابوالفضل (ع)

قمر بني هاشم (ع)

*

خيابان معلم ـ بين معلم 16 و 18

بیرجند

امام حسن مجتبي (ع)

شهيد باهنر

*

خيابان صمدي ـ خيابان قائم

بیرجند

صاحب الزماني (عج)

آيت الله تهامي

*

مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

بیرجند

حضرت ابوالفضل (ع)

شهيد سيكان

سيكان

زندان مركزي شهرستان بيرجند

بیرجند

امام رضا (ع)

انصار الرضا (ع)

*

خيابان انقلاب

بیرجند

جامع پايين شهر

آيت الله عارفي (ره)

*

ميدان امام خميني (ره)

بیرجند

الرسول (ص)

شهيد نواب صفوي (ره)

*

مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي

بیرجند

دانشكده كشاورزي

متقين

*

خيابان  سجاد شهر

بیرجند

سيد الساجدين (ع)

سادات

*

 

بیرجند

صاحب الزمان (عج)

نینوا

بجد

مسجد جامع

بیرجند

جامع

شهداي نوغاب چيك

نوغاب چيك

 

بیرجند

جامع

پیروان ولایت

مبارک آباد

خ منتظري

بیرجند

امام رضا (ع)

عاشقان ولايت

*

خيابان غفاري ـ دانشگاه آزاد مركزي

بیرجند

امام موسي كاظم (ع)

امام موسي كاظم (ع)

*

دانشگاه صنعتي

بیرجند

امام رضا (ع)

صنعتگران

*

 

بیرجند

صاحب الزمان (عج)

رهروان شهدا

تقی آباد

مسجد امام علي (ع)

بیرجند

امام علي (ع)

رستگاري

دشت علي آباد

 

بیرجند

جامع

صاحب الزمان (عج)

خونیک بهلگرد

خيابان مدرس 22

بیرجند

محبين الائمه (ع)

سابقون

*

خيابان بهشتي ـ ابتداي خيابان سجاد

بیرجند

چهارده معصوم (ع)

آيت

*

مسجد مهديه امير آباد

بیرجند

مهديه

آل ياسين

امیر آباد

بلوار امام رضا (ع) ـ آستانه شهداي باقريه

بیرجند

آستانه شهداي باقريه

شهداي باقريه

*

دانشكده كشاورزي

بیرجند

حضرت وليعصر (عج)

محببين الرضا (ع)

*

خيابان منتظري ـ بين 15 و 17

بیرجند

علي اكبر (ع)

علي اكبر(ع)

*

روستای علی آباد داور آباد

بیرجند

جامع

ابوالفضل العباس (ع)

علی آباد داور آباد

مسجد جامع

بیرجند

جامع

شهید حمید رضا مساح

شوکت آباد

روستای گیوک

بیرجند

امام حسین (ع)

امام زاده سید مراد و باقر

گیوک

روستای بیست کنج

بیرجند

الحسین (ع)

امام حسین (ع)

بیست کنج

روستای ساقی

بیرجند

سید تاج الدین علی (ع)

نورالحسین

ساقی

خیابان انقلاب

بیرجند

نبی (ع)

مالک اشتر نخعی

*

بلوار شهدای عبادی

بیرجند

امام موسي كاظم (ع)

لیله القدر

*

شهرک شهید مفتح خیابان شهید شهاب

بیرجند

دلسوختگان مسلم بن عقیل

بلال حبشی

*

روستای گلون آباد

بیرجند

فاطمه الزهرا (س)

نیایش

گلون آباد

خیابان توحید 16

بیرجند

دانشگاه هرمزان

دانشگاه هرمزان

*

بلوار شعبانیه

بیرجند

امام هادی (ع)

امام هادی (ع)

*

شهرک کویرتایر-بلوار امامیه

بیرجند

باب الحوائج (ع)

علمدار کربلا

*

مسجد جامع

بیرجند

جامع

شهید امین خدایی

خنگ

مسجد ابوالفضلی (ع)

بیرجند

ابوالفضلی (ع)

شهید منوچهر مجتبی پور

خنگ

شهرک بعثت

بیرجند

حضرت ابوالفضل (ع)

عماریون

علی آباد لوله

خیابان شهید آوینی-انتهای خیابان نارنج

بیرجند

فاطمه زهرا (س)

نیکان

*

خیابان الهیه

بیرجند

اباصالح (عج)

اباصالح (عج)

*

مهرشهر-حافظ غربی 9

بیرجند

حضرت فاطمه معصومه (س)

شهید محمدرضا رحمتی

*

مسجد الرسول (ص)

بیرجند

الرسول (ص)

الرسول (ص)

شوشود

مسجد محمد باقر (ع)

بیرجند

محمد باقر (ع)

عسکریه

دارج

انتهای خیابان توحید

بیرجند

بیت العباس

بیت العباس

*

سایت اداری خیابان محبت

بیرجند

حضرت ابوالفضل عباس (ع)

حضرت رقیه (ص)

 

کانون اصلاح و تربیت

بیرجند

امام حسن مجتبی (ع)

رهروان ولایت

*

کانون اصلاح و تربیت

بیرجند

محمد رسول الله

حضرت حمزء سیدالشهدا (ع)

*

زندان مرکزی

بیرجند

امام جواد (ع)

مقداد

*

زندان مرکزی

بیرجند

امام هادی (ع)

یاسر

*

زندان مرکزی

بیرجند

امام صادق (ع)

ابوذر

*

دانشگاه پیام نور

بیرجند

باقرالعلوم (ع)

پیام نور

*

زندان مرکزی

بیرجند

امام موسی کاظم (ع)

عمار

*

چهار راه غفاری

بیرجند

ثامن الحجج (ع)

ثامن الحجج (ع)

*

روستای پسوچ

بیرجند

صاحب الزمانی (عج)

صاحب الزمانی (عج)

پسوچ

خیابان شهید ماژانی-خیابان شکوفه

بیرجند

امیر المومنین (ع)

پیامبر اعظم (ص)

*

خیابان امامیه 6

بیرجند

حضرت رقیه (س)

شهید فهمیده

*

اداره کل زندان ها

بیرجند

امام کاظم (ع)

تربیت

*

12 کیلومتری جاده زاهدان-پدافند هوایی

بیرجند

قائم آل محمد (عج)

قائم آل محمد (عج)

*

میدان دوم مدرس

بیرجند

گازاریها

آیت الله مدرس

*

مهرشهر خیابان حافظ

بیرجند

قبا

قبا

*

مدرسه علمیه رضویه

بیرجند

رضویه

ثامن الائمه (ع)

*

روستای کوچ

بیرجند

جامع

الغدیر

کوچ

بلوار صنعت معدن

بیرجند

مصلی مرکزی

آدینه

*

روستای حسین آباد

بیرجند

سادات

خورشید هشتم

حسین آباد سادات

مهرشهر مسجد بلال

بیرجند

بلال

عاشورا

*

خیابان غفاری

بیرجند

شهدای گمنام

سلامت

*

بلوار میلاد

بیرجند

طفلان مسلم

منتظران

*

روستای حاجی آباد

بیرجند

علی ابن ابیطالب (ع)

امام علی (ع)

حاجی آباد

خیابان پاسداران 30

بیرجند

مولی الموحدین (ع)

سردار شهید شوشتری

*

خیابان نارنج 8

بیرجند

بقیه الله الاعظم (عج)

امام خامنه ای

*

روستای منظریه

بیرجند

بلال

ائمه هدی (ع)

منظریه

مسجد الحسین (ع)

بیرجند

الحسین (ع)

شهدای گوکچین

گوکچین

مسجد چهارده معصوم (ع)

بیرجند

چهارده معصوم (ع)

قتح المبین

رقیه آباد

روستای اکبرآباد بهدان

بیرجند

جامع

آل رسول (ص)

اکبرآباد

روستای سراب

بیرجند

الرسول سراب

نسیم وحی

سراب

انتهای خیابان غفاری 10

بیرجند

امام رضا (ع)

آیت الله نور الهدی

*

خیابان منتظری 3

بیرجند

حوزه علمیه نرجس

حامیان ولایت

*

خیابان معلم-چهارراه بهداری

بیرجند

دانشگاه فرهنگیان

فرهنگیان

*

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/25
تعداد بازدید:
9898
Powered by DorsaPortal