مشخصات مناطق آموزش و پرورش استان

لیست مناطق آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی به تفکیک شهرستان

ردیف

شهرستان

نام

آدرس

شماره تلفن

آدرس اینترنتی

۱

بشرویه

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بشرویه

بشرویه - بلوار قائم آل محمد(عج)

۵۶۳۲۷۷۳۳۰۰

http://boshroye-skh.medu.ir

۲

بیرجند

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند

بیرجند - سجادشهر-خیابان شاهد

۵۶۳۲۳۹۴۱۰۱

http://birjand-skh.medu.ir

۳

خوسف

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان خوسف

خوسف - بلوار

۵۶۳۲۴۷۳۳۳۷

http://khusf-skh.medu.ir

۴

درمیان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درمیان

اسدیه- خیابان معلم

۵۶۳۲۱۲۳۴۱۰

http://darmiyan-skh.medu.ir

۵

دستگردان

اداره آموزش و پرورش منطقه دستگردان

عشق آباد - بلوار امام خمینی - خیابان دانش آموز

۵۶۳۲۸۵۲۳۲۳

http://dastgardan-skh.medu.ir

۶

زیرکوه

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زیرکوه

حاجی آباد - بلوار امام رضا (ع)- خیابان معلم

۵۶۳۲۵۰۳۲۳۶

http://zirkuh-skh.medu.ir

۷

سرایان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سرایان

سرایان - سایت اداری - بلوار آیت الله خالصی

۵۶۳۲۸۸۲۴۰۰

http://sarayan-skh.medu.ir

۸

سربیشه

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سربیشه

سربیشه - خیابان مصطفی خمینی

۵۶۳۲۶۶۲۸۰۳

http://sarbishe-skh.medu.ir

۹

طبس

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبس

طبس - بلوار امام خمینی(ره)

۵۶۳۲۸۲۶۸۳۴

http://tabas-skh.medu.ir

۱۰

فردوس

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان فردوس

فردوس-خیابان آیت الله طالقانی

۰۵۶۳۲۷۲۳۴۰۱-۳

http://ferdos-skh.medu.ir

۱۱

قائنات

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان قائنات

قاین -بلوار بسیج- خیابان معلم

۰۵۶۳۲۵۲۵۹۱۱-۵

http://qaen-skh.medu.ir

۱۲

نهبندان

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان نهبندان

نهبندان - بلوار امام خمینی (ره) - جنب مجموعه ورزشی شهید تختی

۰۵۶۳۲۶۲۲۱۹۱-۴

http://nehbandan-skh.medu.ir

۱۳

اداره کل

اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی

بیرجند - خیابان معلم-چهارراه دوم

۰۵۶۳۲۴۲۰۲۰۱-۵

http://skh-medu.ir

 

تاریخ به روزرسانی:
1401/06/03
تعداد بازدید:
13605
Powered by DorsaPortal