لیست خدمات واگذار شده

ليست خدمات واگذار شده به دفاتر پيشخوان خدمات دولت استان خراسان جنوبي

 

رديف

نام خدمت

نام دستگاه خدمات دهنده

1

محاسبه و وصول هزینه های تبلیغاتی سطح شهر

شهرداري بيرجند

2

صدور عوارض خودرو

شهرداري بيرجند

3

صدور مرخصی رانندگان ناوگان تاکسیرانی بیرجند

شهرداري بيرجند

4

تشکیل پرونده متقاضیان و رانندگان تاکسیرانی بیرجند

شهرداري بيرجند

5

درخواست انشعاب آب و فاضلاب

شركت آب و فاضلاب

6

پذیرش و درخواست تغییر نام

شركت آب و فاضلاب

7

پذیرش و درخواست تعویض کنتور آب

شركت آب و فاضلاب

8

پذیرش و درخواست واحد شماری

شركت آب و فاضلاب

9

پذیرش و درخواست آزمایش کنتور

شركت آب و فاضلاب

10

پذیرش و درخواست تغییر ظرفیت و قطر انشعاب

شركت آب و فاضلاب

11

پذیرش و درخواست اصلاح قبض

شركت آب و فاضلاب

12

اخذ درخواست بررسی اشتباهات صورتحسابهای صادره

شركت آب و فاضلاب

13

درخواست وصل مجدد آب

شركت آب و فاضلاب

14

صدور قبض المثنی

شركت توزيع نيروي برق

15

ثبت درخواست انشعاب جديد

شركت توزيع نيروي برق

16

ثبت درخواست افزايش قدرت

شركت توزيع نيروي برق

17

ثبت درخواست كاهش قدرت

شركت توزيع نيروي برق

18

ثبت درخواست ادغام انشعاب

شركت توزيع نيروي برق

19

ثبت درخواست تفكيك انشعاب

شركت توزيع نيروي برق

20

ثبت درخواست جمع آوري انشعاب

شركت توزيع نيروي برق

21

ثبت درخواست تغيير نام

شركت توزيع نيروي برق

22

ثبت درخواست جابجايي انشعاب

شركت توزيع نيروي برق

23

ثبت درخواست اصلاح انشعاب

شركت توزيع نيروي برق

24

ثبت درخواست آزمايش لوازم اندازه گيري (كنتور)

شركت توزيع نيروي برق

25

ثبت درخواست ساير خدمات پس از برقراري انشعاب

شركت توزيع نيروي برق

26

صدور اعلاميه بانكي براي انشعاب جديد

شركت توزيع نيروي برق

27

صدور اعلاميه بانكي براي خدمات پس از برقراري انشعاب

شركت توزيع نيروي برق

28

صدور اوليه دفترچه بيمه

اداره كل بيمه سلامت

29

تمديد دفترچه بيمه

اداره كل بيمه سلامت

30

تعويض دفترچه بيمه

اداره كل بيمه سلامت

31

ابطال دفترچه بيمه

اداره كل بيمه سلامت

32

المثني دفترچه بيمه

اداره كل بيمه سلامت

33

خدمات ماليات بر مشاغل خودرو از قبيل صدور مفاصا حساب، اظهار نامه

اداره كل امور مالياتي

34

دريافت اظهار نامه كليه مؤديان

اداره كل امور مالياتي

35

كليه خدمات بيمه اي

شركت بيمه توسعه

36

خدمات امور مشتركين

ايرانسل

37

ثبت نام متقاضيان تأييد صلاحيت ايمني پيمانكاران

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

38

ثبت نام درخواست مشاغل خانگي

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

39

ثبت نام متقاضيان تعاونگران برتر استان

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

40

ثبت نام از متقاضيان انتخاب كارآفرينان برتر استان

اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

41

ثبت نام تلفن ثابت دايمي واعتباري

شركت مخابرات

42

تغيير مكان تلفن

شركت مخابرات

رديف

نام خدمت

نام دستگاه خدمات دهنده

43

تغيير نام تلفن

شركت مخابرات

44

تعويض شماره تلفن

شركت مخابرات

45

تغيير نام و مكان همزمان

شركت مخابرات

46

تغيير عنوان و حذف عنوان در سامانه 118

شركت مخابرات

47

تصحيح آدرس وبررسي وپيگيري عدم وصول قبض تلفن

شركت مخابرات

48

ارايه صورت ريز مكالمات بين شهري

شركت مخابرات

49

ارايه صورت ريز مكالمات بين الملل

شركت مخابرات

50

قبول درخواست تلفن موقت،همگاني و استيجاري

شركت مخابرات

51

برقراري سرويس ويژه مكالمه سه نفره، انتظار مكالمه، قبول تقاضاي ADSL

شركت مخابرات

52

بررسي امكانات در صورت جواب رد و صدور تسويه حساب ميان دوره اي، صدور اخطاريه تعيين تكليف فيش و اخطاريه بدهي آبونمان

شركت مخابرات

53

صدور ريز مكالمات

شركت مخابرات

54

قطع تلفن به هر دليل(درخواست مشترك، مراجع ذيصلاح قانوني و قطع دوره اي بدهي آبونمان وغرامت، جابجايي غير مجاز و )

شركت مخابرات

55

وصل مجدد تلفن قطع شده به دليل تخلف ، درخواست مشترك، يك طرفه شده، بدهكار بعد از تسويه حساب، تخليه بعد از تسويه حساب

شركت مخابرات

56

قبول درخواست استرداد وديعه تلفن وديعه دار

شركت مخابرات

57

در خواست استرداد فيش واريز نشده

شركت مخابرات

58

بستن صفر دوم و صفر اول براي نيروي انتظامي

شركت مخابرات

59

باز كردن صفر دوم و صفر اول براي نيروي انتظامي

شركت مخابرات

60

قبول درخواست و پاسخگويي به مشتركين از جمله مزاحمتهاي تلفني

شركت مخابرات

61

قبول درخواست قطع سرويسهاي ويژه و سرويس  ADSLوIN و...

شركت مخابرات

62

جمع آوري و ورود اطلاعات مربوط به پروژه ها و ثبت سيستم

(خطوط ديتا، اقساط پرداخت شده، سرويسهاي PAP، تلفنهاي همگاني و...)

شركت مخابرات

63

ارايه ريز مكالمات به ازاء هربرگ

شركت مخابرات

64

صدور قبض ميان دوره به تفكيك مبلغ

شركت مخابرات

65

صورت حساب المثني

شركت مخابرات

66

حذف بدهكار و صدور قبض اصلاح شده

شركت مخابرات

67

صدور ميان دوره

شركت مخابرات

68

انتقال وكالت به وكالت

شركت مخابرات

69

پاسخ استعلام

شركت مخابرات

70

صدور شناسنامه المثني

شركت مخابرات

71

وصل مفقودي

شركت مخابرات

72

قطع ووصل شخصي

شركت مخابرات

73

وصل استعلام

شركت مخابرات

74

صدور شناسنامه

شركت مخابرات

75

وصل تعهد به نام زدن

شركت مخابرات

76

وصل بدهي

شركت مخابرات

77

قطع نمايشگر

شركت مخابرات

78

وصل محدوديت مكالمه

شركت مخابرات

79

قطع محدوديت مكالمه

شركت مخابرات

80

وصل نمابر

شركت مخابرات

81

قطع نمابر

شركت مخابرات

82

وصل ديتا

شركت مخابرات

رديف

نام خدمت

نام دستگاه خدمات دهنده

83

قطع ديتا

شركت مخابرات

84

قطع و وصل رومينگ

شركت مخابرات

85

افتتاح حساب جاري

پست بانك

86

صدور انواع كارت بانكي

پست بانك

87

اعطاي تسهيلات مشاغل خانگي

پست بانك

88

افتتاح حساب پس انداز، بلند مدت وكوتاه مدت

پست بانك

89

اعطاي تسهيلا ت قرض الحسنه ازدواج

پست بانك

90

دريافت اقساط

پست بانك

91

صدور كارت بانكي هديه

پست بانك

92

اعطاي انواع تسيلات مشاركتي

پست بانك

93

افتتاح حساب قرض الحسنه

پست بانك

94

اعطاي تسهيلات قرض الحسنه ضروري

پست بانك

95

اعطاي تسهيلات جعاله تعمير مسكن

پست بانك

96

فعال سازي اينترنت بانك

پست بانك

97

فعال سازي  SMSبانك

پست بانك

98

فعال سازي سانتاي اينترنتي

پست بانك

99

تحويل دستگاه خود پرداز ATM

پست بانك

100

تحويل دستگاه POS جهت پرداخت قبوض به صورت غير حضوري

پست بانك

101

تحويل دستگاه  POSجهت كارت شارژ همراه اول و ايرانسل

پست بانك

102

پرداخت سهام عدالت در روستاها

پست بانك

103

پرداخت يارانه در نقاط دور روستايي

پست بانك

104

قبول قبوض آب وبرق و تلفن و گاز

پست بانك

105

تبديل اسناد مالكيت دفترچه اي به تك برگي

اداره كل ثبت اسناد و املاك

106

درخواست صدور كارت شناسايي ملي اوليه

اداره كل ثبت احوال

107

درخواست تعويض كارت شناسايي ملي

اداره كل ثبت احوال

108

درخواست صدور كارت المثني شناسايي ملي

اداره كل ثبت احوال

109

درخواست صدور شناسنامه المثني

اداره كل ثبت احوال

110

درخواست تعويض شناسنامه

اداره كل ثبت احوال

111

درخواست تغيير نام

اداره كل ثبت احوال

112

درخواست تغيير نام خانوادگي

اداره كل ثبت احوال

113

ثبت نام آزمونهاي ادواري مهارتهاي فني و حرفه اي

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

114

قبول مدارك متقاضيان و تشكيل پرونده و ارسال به اداره كل

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

115

فروش كارت اعتباري و دفترچه ثبت نام آزمونهاي ادواري

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

116

ثبت نام آزمونهاي تفاهم نامه صنايع دستي

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

117

فروش كارتهاي مربوط به آزمونهاي صنايع دستي،قاليبافان، نانوايان

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

118

ثبت نام از متقاضيان آزمون هاي صنايع دستي،قاليبافان، نانوايان

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

119

فروش كارتهاي مربوط به آزمون صنعت ساختمان

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

120

ثبت نام از متقاضيان آزمون صنعت ساختمان

اداره كل آموزش فني و حرفه اي

121

انجام امور مربوط به صدور پروانه عبور بارهاي ترافيكي

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

122

انجام امور مربوط به صدور كارتهاي هوشمند رانندگان

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

123

انجام امور مربوط به تمديد كارتهاي هوشمند رانندگان

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

124

انجام امور مربوط به تعویض كارتهاي هوشمند رانندگان

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

125

تشكيل پرونده متقاضيان تمديد پروانه شركتهاي حمل و نقل كالا و مسافر

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

126

مراحل مقدماتي تشكيل پرونده اوليه تأسيس مجتمع عاي خدماتي رفاهي

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

رديف

نام خدمت

نام دستگاه خدمات دهنده

127

انجام مقدمات صدور مجوز مراكز معاينه فني وسائط نقليه سنگين

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

128

مراحل مقدماتي نوسازي ناوگان باري و مسافربري

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

129

مراحل مقدماتي تشكيل پرونده ثبت نام ميني بوس روستايي

اداره كل حمل و نقل و پايانه ها

130

ثبت اطلاعات بارندگي ايستگاه بارانسنجي

اداره كل هواشناسي

131

صدور جواز تاسيس

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

132

تمديد جواز تاسيس

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

133

اصلاحيه جواز تاسيس

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

134

ابطال جواز تاسيس

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

135

انتقال جواز تاسيس

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

136

به روز رساني طرحهاي نيمه تمام

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

137

ثبت نام صدور كارت الكترونيك مرزنشيني

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

138

صدور پروانه بهره برداري

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

139

اصلاحيه پروانه بهره برداري

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

140

ابطال پروانه بهره برداري

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

141

به روز رساني پروانه بهره برداري

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

142

تغيير نام مالك

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

143

ثبت نام مواد اوليه پتروشيمي

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

144

درخواست تسهيلات احداث

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

145

ثبت آمار توليد

اداره كل صنعت، معدن و تجارت

146

ثبت نام متقاضيان در سامانه آبياري تحت فشار بخش كشاورزي

اداره كل جهاد كشاورزي

147

ثبت نام متقاضيان جهت دريافت فرآورده هاي نفتي بخش كشاورزي

اداره كل جهاد كشاورزي

148

ثبت نام مصرف كنندگان جزء بخش كشاورزي

اداره كل جهاد كشاورزي

149

ثبت نام متقاضيان اشتغال در بخش كشاورزي

اداره كل جهاد كشاورزي

150

ثبت نام متقاضيان شناسنامه بهره برداران بخش كشاورزي

اداره كل جهاد كشاورزي

151

ثبت نام متقاضيان  اخذ مجوز تغيير كاربري اراضي

اداره كل جهاد كشاورزي

152

ثبت نام متقاضيان  واگذاري زمين

اداره كل جهاد كشاورزي

153

اصلاح مشخصات سهامداران

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

154

فعال سازي كد سهامداري

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

155

انتقال سهام فيمابين وراث

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

156

صدور شناسه كاربري اينترنت براي سهامداران

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

157

اعلام مفقودي برگه سهام

شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه

158

قبول پست عادي

اداره كل پست

159

قبول پست سفارشي

اداره كل پست

160

قبول پست پيشتاز

اداره كل پست

161

قبول پست امانت

اداره كل پست

162

قبول پست ويژه

اداره كل پست

163

همكاري هاي پولي و مالي از قبيل افتتاح حساب جاري و پس انداز، تهيه و نصب دستگاههاي خودپرداز، POS   و ديگر همكاري هاي بانكي

مديريت شعب بانك انصار

164

پذيرش اسناد پزشكي و صدور حواله

شركت بيمه آتيه سازان حافظ

165

ثبت فرم شکایات مردمی

اداره كل راه و شهرسازي

166

ثبت فرم طرح تکریم ارباب رجوع

اداره كل راه و شهرسازي

167

ثبت فرم پیشنهادات

اداره كل راه و شهرسازي

168

درخواست وقت ملاقات با مدیرکل

اداره كل راه و شهرسازي

رديف

نام خدمت

نام دستگاه خدمات دهنده

169

پیگیري مکاتبات الکترونیک

اداره كل راه و شهرسازي

170

سامانه     141

اداره كل راه و شهرسازي

171

ثبت درخواست جهت طرح در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازي استان

اداره كل راه و شهرسازي

172

ثبت نام تسهیلات مسکن مهر خود مالک

اداره كل راه و شهرسازي

173

ثبت نام و تشخیص صلاحیت پیمانکاران و سازندگان راه و مسکن

اداره كل راه و شهرسازي

174

ثبت نام متقاضیان مسکن مهر

اداره كل راه و شهرسازي

175

فرآيند ثبت درخواست واگذاري زمين در گروه هاي 3 نفره

اداره كل راه و شهرسازي

176

فرآيند ثبت درخواست مجوز ساخت در حريم راهها

اداره كل راه و شهرسازي

177

فرآيند انتخاب واحد متقاضيان پروژه هاي تفاهم نامه سه جانبه مسكن مهر

اداره كل راه و شهرسازي

178

فرآيند دريافت قراردادهاي پيش فروش متقاضيان پروژه هاي سه جانبه مسكن مهر

اداره كل راه و شهرسازي

179

حفر چاه جدید و تامین آب

شرکت آب منطقه ای

180

حفر چاه به جای چاه

شرکت آب منطقه ای

181

کف شکنی چاه

شرکت آب منطقه ای

182

لایروبی چاه

شرکت آب منطقه ای

183

حفر چاه به جای قنات

شرکت آب منطقه ای

184

اصلاحیه پروانه بهره برداری

شرکت آب منطقه ای

185

صدور پروانه بهره برداری

شرکت آب منطقه ای

186

تغییر روش حفاری

شرکت آب منطقه ای

187

حفر گالری و هواکش / بغل کنی / دور برداری

شرکت آب منطقه ای

188

افزایش قدرت برق / موتور یا تغییر نوع و افزایش تعداد طبقات پمپ

شرکت آب منطقه ای

189

اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری

شرکت آب منطقه ای

190

ثبت قرارداد حفاری فسخ شده

شرکت آب منطقه ای

191

تعیین تکلیف چاه های آب کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری

شرکت آب منطقه ای

192

تغییر میزان بهره برداری چاه

شرکت آب منطقه ای

193

آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی

شرکت آب منطقه ای

194

پمپاژ ثانویه

شرکت آب منطقه ای

195

تغییر نوع مصرف

شرکت آب منطقه ای

196

ادامه حفاری

شرکت آب منطقه ای

197

تمدید اعتبار پروانه حفر

شرکت آب منطقه ای

198

استقرار دستگاه حفاری

شرکت آب منطقه ای

199

ترخیص دستگاه حفاری

شرکت آب منطقه ای

200

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری

شرکت آب منطقه ای

201

اصلاح کروکی

شرکت آب منطقه ای

201

صدور مجوز نصب منصوبات

شرکت آب منطقه ای

203

مجوز بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 و 12

شرکت آب منطقه ای

204

تغییر و اصلاح نام

شرکت آب منطقه ای

205

صدور فیش حقوقی بازنشستگان                                             

سازمان بازنشستگی

206

صدور حکم حقوقی بازنشستگان                                            

سازمان بازنشستگی

207

صدور کارت شناسایی بازنشستگان (کارت منزلت)                       

سازمان بازنشستگی

208

ثبت نام وام های ضروری

سازمان بازنشستگی

209

ثبت نام سفرهای زیارتی، سیاحتی بازنشستگان

سازمان بازنشستگی

210

ثبت هزینه های درمانی بازنشستگان

سازمان بازنشستگی

211

صدور تاییدیه تحصیلی دانشجویان جدیدالورود

اداره کل آموزش و پرورش

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/07
تعداد بازدید:
4506
Powered by DorsaPortal