پایانه های مسافربری

ردیف

شهرستان

نام تعاونی

آدرس

شماره تلفن

امکان رزرو اینترنتی

1

بيرجند

شماره يك بیرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32319003-32312047

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

2

بيرجند

شماره دو پيك معتمد بيرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32312656-32312655

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

3

بيرجند

شماره 8 لوان نوربیرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32313892-32319595

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

4

بيرجند

سيرسفربیرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32311111- 32314403-32314404

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

5

بيرجند

شماره 4ميهن نور آريا بیرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32311200-32312097-32319111

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

6

بيرجند

همسفرمهربیرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32313037-32313036-32313035

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

7

بيرجند

جهان گشت مهر بيرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32318998-32318999

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

8

بيرجند

شماره 3 سفر سيرآريا بيرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32315119-32319119

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

9

بيرجند

غزال بيرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32314556

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

10

بيرجند

سارينا سفر بيرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32319392

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

11

بيرجند

باقران سيربیرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32314564-5

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

12

بيرجند

شماره هفت عدل بيرجند

بلوار مسافر پایانه مسافربری

(مرکزی)

32314010

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

13

قاين

شماره 8 لوان نور قاین

میدان مبارزان

32522211

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

14

قاين

رهگذر قاين

میدان مبارزان

32522817

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

15

قاين

جهان گشت مهر قاين

میدان مبارزان

32523211

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

16

قاين

سير و سفر قاين

میدان مبارزان

32532220

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

17

قاين

پارسيان قاين

میدان مبارزان

32525510

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

18

سرايان

جهانگشت مهر سرایان

 

32882021

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

19

فردوس

جهان ديدارفردوس

 

32728604

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

20

فردوس

شماره 16 جهانگشت مهر فردوس

 

32728603

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

21

فردوس

گيتي نورد فردوس

 

32728602

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

22

طبس

سير و سفر طبس

میدان امام زاده

32823421

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

23

طبس

گيتي پيماي طبس

میدان امام زاده

32822415

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

24

طبس

گيتي نورد طبس

میدان امام زاده

32832212

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

25

طبس

معراج عشق آباد

میدان امام زاده

32853219

www.payaneh.ir

www.payaneha.com

www.sk-bus.ir

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/25
تعداد بازدید:
13756
Powered by DorsaPortal