مجتمع های خدماتی رفاهی

وضعيت مجتمع هاي خدماتي - رفاهي استان خراسان جنوبي تا پايان سال 1395

رديف

نام مجتمع

نام سرمايه گذار

نام محور

كيلومتر

سمت

نام شهرستان

امکانات

1

امام رضا (ع) خضري

آستان قدس رضوي

قاين-گناباد

55

چپ

قاين

سوپر ،اغذیه ،رستوران ،نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق ،اورژانس ،آبنما

2

امام رضا (ع) خوسف

آستان قدس رضوي

بيرجند-خوسف

35

راست

خوسف

سوپر ،   اغذیه ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق ، پارکینگ

3

امام رضا (ع) اسلاميه

آستان قدس رضوي

فردوس-بجستان

8

چپ

فردوس

سوپر ،   اغذیه ،نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق ، فضای سبز

4

امام رضا (ع) سربيشه

آستان قدس رضوي

بيرجند-سربيشه

50

چپ

سربيشه

سوپر ، اغذیه ،نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق   ، فضای سبز

5

امام رضا (ع) قاين

آستان قدس رضوي

قاين-بيرجند

8

چپ

قاين

سوپر ، رستوران ،نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق   ، فضای سبز

6

امام رضا (ع) بشرويه

آستان قدس رضوي

بشرويه-طبس

5

چپ

بشرويه

سوپر ، رستوران ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق   ، فضای سبز

7

امام رضا (ع) ديهوك

آستان قدس رضوي

ديهوك- راور

3

راست

طبس

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق   ، فضای سبز، پارکینگ

8

امام رضا (ع) عشق آباد

آستان قدس رضوي

عشق آباد-بردسكن

5

راست

طبس

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی، آلاچیق   ، فضای سبز

9

فجر دهشك قاين

برات قرباني

قاين-گناباد

45

چپ

قاين

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،رستوران ،جایگاه سوخت ، کارواش

10

مهزيار قاين

حميدرضا رضايي

قاين-بيرجند

13

چپ

قاين

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،رستوران ،جایگاه سوخت ، کارواش ،آلاچیق

11

مهراب مود

خانم عرب عناني

بيرجند-سربيشه

32

راست

سربیشه

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،رستوران ،جایگاه سوخت ، کارواش ،آلاچیق

12

بعثت نهبندان

شمس الدين غني فهيم

نهبندان-زاهدان

10

چپ

نهبندان

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،رستوران ،جایگاه سوخت ، کارواش ،آلاچیق،سوئیت

13

اتحاديه كاركنان دولت

اتحاديه كاركنان دولت( آزاده )

بيرجند-قاين

10

چپ

بيرجند

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،جایگاه سوخت ، کارواش

14

نگين كوير چاهداشي

محمود عبدالهي

نهبندان-شهداد

35

چپ

نهبندان

سوپر ، رستوران ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،جایگاه سوخت ، کارواش ،باسکول

15

عمادالنظام سه قلعه سرايان

شركت توسعه و عمران فردوس

سه قلعه-سرايان

5

راست

سرايان

سوپر ، غذا آماده ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،جایگاه سوخت ، کارواش

16

ولیعصر بسطاق سرايان

دهياري بسطاق(شیدایی )

سرايان-بيرجند

12

راست

سرايان

سوپر ، رستوران ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،جایگاه سوخت(دردست اقدام ،آلاچیق ، کارواش

17

خاطره خوسف

اسماعيل خداپرست

بيرجند-خوسف

25

چپ

خوسف

سوپر ، رستوران ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،جایگاه سوخت(دردست اقدام   ، کارواش

18

طلوع درح

خامس پناه

سربيشه-درح

85

چپ

سربيشه

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،رستوران ،جایگاه سوخت ، کارواش ،آلاچیق،باسکول

19

صبا(سه راهي حوض رباط)

علیرضا حقی

قاين-زيركوه

35

چپ

زيركوه

سوپر ، اغذیه، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،رستوران ،جایگاه سوخت ، سویئت

20

باقران(نصرالدين گزيك)

شركت توسعه گردشگري

اسديه-نصرالدين

35

راست

درميان

جایگاه سوخت ، رستوران در دست اقدام ،

21

جوادالائمه زائر

حسن خاكي

فردوس- بجستان

35

راست

فردوس

سوپر ، اغذیه ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،جایگاه سوخت ، کارواش ،آلاچیق

22

سردشتی

حسنعلی سردشتی بیرجندی

بیرجند- سربیشه

32

چپ

سربیشه

سوپر ، اغذیه ، نمازخانه ،سرویس بهداشتی،جایگاه سوخت

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/07
تعداد بازدید:
4763
Powered by DorsaPortal