دارو خانه ها

مشخصات داروخانه های استان خراسان جنوبی

نام داروخانه

شهر / روستا

شهرستان

تلفن

آدرس

دكتر محمدي

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632212829

خيابان طالقاني -روبروي طالقاني 17 - داروخانه دكترمحمدي

دکتر اخوان

شهر طبس

شهرستان طبس

05632822698

جنب دارالشفای حضرت ابوالفضل (ع)

دکتر برآغوش

شهر شوسف

شهرستان نهبندان

5632606040

تقاطع بلوار معلم و امام خمینی (ره)

دکتر فرزادنیا

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632239193

خیابان آیت ا... طالقانی ، بین طالقانی 3و5

دکتر طاهری

شهر ديهوك

شهرستان طبس

05632843401

بلوار جهاد ،

دکتر مقربی

شهر اسلاميه

شهرستان فردوس

05632744613

خیابان امام خمینی-چهار راه بامداد

دکتر نصیری

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632226855

خیابان آیت ا... طالقانی ، نبش طالقانی 12

دکتر خوشرو

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

09153612645

بلوار پاسداران ، نبش پاسداران3 ، جنب دارالشفاء امام حسین (ع)

دکتر محمدپور

شهر فردوس

شهرستان فردوس

05632725354

خیابان شهید آیت ا... مطهری شمالی - نبش مطهری 33

دکتر حسن زاده

شهر سربيشه

شهرستان سربيشه

32662270

خیابان آیت ا... مطهری ، بین مطهری 3و5 ،پلاک126

دکتر ضیایی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632317566

چهار راه جوادیه ، ابتدای بلوار شهید رجایی

دکترراستگو

شهر بشرويه

شهرستان بشرويه

05632773315

بلوار جهاد بیمارستان شفا جنب کلینیک تخصصی بیمارستان شفا

دكتر سلماني

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632258097

شهرك شهيد مفتح - 20 متري گازاري - پلاك 36

دکتر طاقی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632229494

خیابان آیت ا... شهید مدرس ، بین مدرس 9 و 11

دكترراستي

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632204140

خ آیت الله غفاری - کوچه 22 پلاک 54

دكتر شيروي

شهر طبس

شهرستان طبس

5632833131

خيابان امام خميني (ره) ، روبروي مديريت آموزش و پرورش

دکتر کریمی

شهر مود

شهرستان سربيشه

05632684160

بلوار امام حسین(ع) ، روبروی مرکز بهداشت مود

دكتر قرباني

شهر عشق آباد

شهرستان طبس

05632852289

خيابان جهاد ، جنب اداره بهزيستي

دکتر کاری

شهر قائن

شهرستان قائنات

05632565900

بلوار شفاء ، روبروی بیمارستان شهدا

دکتر تقی زاده

شهر قائن

شهرستان قائنات

05632522825

خراسان جنوبی - قاین - خیابان مهدیه

دکتر پورفعتی

شهر فردوس

شهرستان فردوس

05632727464

خیابان آیت ا... مطهری ، روبه روی بیمارستان شهید دکتر چمران

دکتر مقربی

شهر فردوس

شهرستان فردوس

05632720790

خیابان آیت ا... شهید مطهری ، بین مطهری 23 و 25

دکتر قدرتی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632420072

خیابان آیت ا... غفاری.خیابان رازی ، روبروی بیمارستان ولی عصر(عج)

دکتر اشعری

شهر قائن

شهرستان قائنات

5632526676

خیابان مهدیه ، بین مهدیه 3 و 4

دکتر محمدی

شهر قائن

شهرستان قائنات

05632525574

خیابان شهید امین زاده ، بین امین زاده 6 و خیابان جانبازان

سینا

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632224170

خیابان آیت ا... شهید طالقانی، طالقانی 3 ، روبروی مجتمع پزشکی کیمیا

دکتر داودی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632220340

خیابان ایت الله شهید بهشتی ، نبش بهشتی 1

دکتر پورحسین مقدم

شهر آرين شهر

شهرستان قائنات

05632594216

خیابان بسیج ،جنب بانک صادرت

دکتر عابدزاده

شهر نيمبلوك

شهرستان قائنات

05632541226

بلوار ولی عصر(عج) ، مجتمع تجاری آراد

دکتر حسینی

شهر طبس

شهرستان طبس

05632836241

بلوار شهید آیت ا... مطهری ، داخل بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی

دكتر رضائي

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

32437747

خيابان معلم ، بين معلم 23-21

دکتر دهقانی

شهر اسديه

شهرستان درميان

5632124232

خیابان امداد

دکتر راشدی

شهر خوسف

شهرستان خوسف

05632474556

بلوار امام رضا(ع) ، نبش امام رضا(ع) چهار

هلال احمر

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

32222031

خیابان آیت ا... شهید بهشتی ، نبش بهشتی 3

دكتر سلطان زاده

شهر بشرويه

شهرستان بشرويه

05632775440

خیابان امام خمینی (ره) ، جنب مسجد جامع شهر

دکتر زنگویی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632228883

خیابان آیت ا... شهید طالقانی ، روبه روی بیمارستان امام رضا (ع)

دکترصفاری

شهر قائن

شهرستان قائنات

05632529552

خیابان امام خمینی(ره) ، نرسیده به امام خمینی 1

دکتر مالک

شهر طبس

شهرستان طبس

05632834858

خیابان شهید نواب صفوی ، ساختمان پزشکان حکیم

دکترمهنیا

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

5632232991

خیابان آیت ا... طالقانی ، طالقانی 9 ، روبروی دبیرستان آیتا...طالقانی

طاهری

شهر قائن

شهرستان قائنات

32522497

خیابان شهید آیت ا... بهشتی ، ابتدای بهشتی1

دکتر الیاس پور

شهر حاجي آباد

شهرستان زيركوه

05632504590

خیابان رازی ،

سینوهه

شهر نهبندان

شهرستان نهبندان

05632620290

بلوار امام رضا (ع) ، جنب بانک کشاورزی

دکتر پیر

شهر طبس مسينا

شهرستان درميان

05632111953

خیابان پرستار

دکتر فرهنگیان

شهر نهبندان

شهرستان نهبندان

5632624091

بولوار دانشگاه ، بین دانشگاه 2 و 4

دکتر آهنی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632447280

سجاد شهر ، خیابان امامت ، پلاک 212-214

دکتر زنگویی

شهر سربيشه

شهرستان سربيشه

05632664004

خیابان جانبازان ، نبش جانبازان7

داخلی بیمارستان بوعلی نزاجا

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632224724

خیابان ارتش ، سه راه معلم بیمارستان بوعلی

دكتر متقي نيا

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632214815

خيابان آیت ا... شهید طالقاني ، طالقانی 3

سرپایی بیمارستان شهید اتشدست

شهر نهبندان

شهرستان نهبندان

۰۵۶۳۲۶۲۰۳۴۰

بلوار امام علی (ع) ، بیمارستان شهید آتشدست

دکتر حسن پور

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632227500

خیابان شهید منتظری ، سه راه اسدی پلاک 2330

دکتر اربابی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

5632449040

خیابان توحید ، حاشیه میدان توحید

دکتر جاهد

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632225599

خیابان شهید منتظری - بین منتظری 9 و 11 - روبروی بانک ملت

دكتر شريف

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632222111

خيابان آیت ا... شهید طالقاني ، خیابان شهید مفتح ، نبش مفتح ١

روزانه زارعی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

09153629649

خیابان شهید آیت ا... طالقانی ، طالقانی 9 ، پلاک 14

داخلی بیمارستان شهید چمران

شهر فردوس

شهرستان فردوس

05632722801

خیابان آیت ا... شهید مطهری ، بیمارستان شهید چمران

دکتر طاهری بجد

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

4430199

خیابان شهید آیت ا... غفاری ، نبش خیابان ابوریحان بیرونی

دکتر سالارصادقی

شهر بشرويه

شهرستان بشرويه

05632773608

ابتدای بلوار انقلاب ، روبرو مسجد جامع شهر

دکترهنرمند

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

32438648

خیابان توحید - بین توحید 21 و 23 - جنب توحید 23 - پلاک 9381 فرعی از 249 اصلی

شهدا

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632237751

بیرجند-ابتدای خیابان ارتش- پلی کلینیک شهدا سپاه پاسداران

دكتر هاشمزهي

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

32232631

خيابان آیت ا... طالقاني ، خيابان شهید مفتح ، جنب كلنيك پزشكي قائم طبقه همكف

دکتر رمضانی

شهر سرايان

شهرستان سرايان

32882136

خیابان امام خمینی (ره) ، نبش امام خمینی 1

داخلی بیمارستان شفا

شهر بشرويه

شهرستان بشرويه

32776001-7

بلوار جهاد ، بیمارستان شفا

دکتر شرفی

شهر سرايان

شهرستان سرايان

32882929

خراسان جنوبی- شهرستان سرایان - خیابان امام خمینی(ره) - جنب امام خمینی(ره) 2

دکتر مدبر

شهر فردوس

شهرستان فردوس

05632731012

خیابان آیت ا... شهید مطهری ، مطهری شمالی ، بلوار شفا

دکتر احمدپور

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

32311015

بلوار شهید رجایی- بین رجایی 2 و 4

دکترمقدسی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

56132441777

خیابان شهید آیت ا...غفاری ، نبش خیابان زکریای رازی

دکتر ناصری

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632300305

مهرشهر ، خیابان حافظ غربی - نبش حافظ 6

دکتر مالک زاده

شهر طبس

شهرستان طبس

32822299

خیابان امام خمینی (ره) ، حاشیه میدان امام خمینی (ره)

داخلی بیمارستان امام علی (ع) سرایان

شهر سرايان

شهرستان سرايان

32881674

بلوار شفا ، بیمارستان امام علی (ع)

داخلی بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی

شهر طبس

شهرستان طبس

32383080

خیابان شهید آیت ا... مطهری ، بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی

داخلی بیمارستان امام رضا(ع)

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632225451

خیابان شهید آیت ا... طالقانی ، بیمارستان امام رضا (ع)

دکتر برات زاده

شهر اسفدن

شهرستان قائنات

32584013

بلوار ولایت ، نبش ولایت 23

داخلی بیمارستان شهید رحیمی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632442099

خیابان پاسداران ، نبش خیابان طهماسبی ، بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر رحیمی

داخلی بیمارستان شهداء

شهر قائن

شهرستان قائنات

5632563002

خیابان شفاء ، بیمارستان شهداء

دکتر اصفهانی زاده

شهر نهبندان

شهرستان نهبندان

5632622861

بلوار امام خمینی(ره) ، نبش بلوار دانشگاه ، روبروی بیمارستان شهید آتشدست

دکتر زابلیان

شهر سه قلعه

شهرستان سرايان

05632821745

خیابان امام خمینی(ره) ، روبروی مرکز بهداشتی درمانی

دکتر علی نژاد مفرد

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

05632341835

خیابان معلم ، بین معلم 46 و 48

دکتر بنی اسدی

شهر خضري دشت بياض

شهرستان قائنات

05632524908

شهر خضری - بلوار امام خمینی - جنب شرکت سهامی زراعی- روبروی بانک کشاورزی

داخلی بیمارستان خاتم الانبیا

شهر اسديه

شهرستان درميان

05632125073

اسدیه میدان شهید حمزه ای -بیمارستان خاتم الانبیا اسدیه

دکتر وردی

شهر بيرجند

شهرستان بيرجند

5632228367

خیابان آیت ا... شهید طالقانی ، طالقانی 11 ، جنب درمانگاه فرهنگیان

دکتر عاطفه غلامی

شهر آيسك

شهرستان سرايان

05632873231

بلوارامام رضا نبش خیابان شهدا

داخلی بیمارستان ولیعصر

شهر بیرجند

شهرستان بیرجند

5632443001

بلوارغفاری بیمارستان ولیعصر

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/08
تعداد بازدید:
5775
Powered by DorsaPortal