خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 8 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
صدور مجوز مراكز مشاوره تخصصي ازدواج و تحكيم خانواده
شرح خدمت:
در اين خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آيين نامه براي متقاضيان حقيقي و حقوقي واجد شرايط، مجوز تاسيس مركز مشاوره ازدواج و تحكيم خانواده صادر مي گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها 2 سال مي باشد
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پوشش رسانه اي و تصويري ورزشي
شرح خدمت:
در اين خدمت براي اصحاب رسانه جهت حضور در مسابقات ورزشي كارت خبرنگاري صادر مي گردد. اين كارت تا يك سال براي فرد متقاضي و مادامي كه در رسانه صادركننده معرفي نامه شاغل است معتبر مي باشد. متقاضيان استاني جهت دريافت كارت بايد به اداره ورزش و جوانان استان خود مراجعه كنند
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز بهره برداري از استخر و باشگاه ها و فضاهاي ورزشي و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولي احداث بدون زمين
شرح خدمت:
در اين خدمت طبق مقررات براي متقاضياني كه داراي سند مالكيت زمين نيستند موافقت اصولي فاقد زمين صادر مي گردد. دوره اعتبار اين مجوز 1 سال مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز بهره برداري از استخر و باشگاه ها و فضاهاي ورزشي و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولي احداث با زمين
شرح خدمت:
در اين خدمت طبق مقررات براي متقاضيان واجد شرايط، موافقت اصولي با زمين با اعتبار 1 سال صادر مي گردد. پس از احداث باشگاه مي بايست جهت بهره برداري مجوز بهره برداري از اماكن ورزشي را دريافت نمايند.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز بهره برداري از استخر و باشگاه ها و فضاهاي ورزشي و نظارت بر آنها
شرح خدمت:
متقاضياني كه موافقت اصولي با زمين يا بدون زمين داشته باشند براي بهره برداري از باشگاه احداث شده نياز به صدور پروانه بهره برداري دارند. اعتبار اين مجوز 2 سال مي باشد.
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور كارت بيمه ورزشكاران
شرح خدمت:
صدور كارت بيمه ورزشكاران باشگاه هاي ورزشي مكلفند با ارائه ليست ورزشكاران خود براي آنها درخواست صدور كارت بيمه ورزشي نمايند. اين بيمه توسط فدراسيون پزشكي ورزشي انجام ميگيرد و در استانها افراد با مراجعه به هيئت هاي پرشكي ورزشي از اين خدمت بهره مند مي گردند
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور اعتبارنامه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد جوانان
شرح خدمت:
صدور اعتبارنامه تخصصي سازمان هاي مردم نهاد جوانان كه سازمان هاي مردم نهاد جوانان به سازمان هايي گفته مي شود كه براي انجام فعاليت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه هاي تربيتي جوانان با مشاركت جوانان و بر اساس مديريت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و در اجراي مصوبه شماره 27862ت 31281 هـ مورخ 1384/5/8 هيئت محترم وزيران فعاليت مي نمايد
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت هويت در پايگاه ملي سرمايه انساني ورزش كشور (مبين)
شرح خدمت:
ثبت هويت در پايگاه ملي سرمايه انساني ورزش كشور (مبين) پيرو تشكيل پايگاه سرمايه انساني ورزش كشور كه به منظور ساماندهي آمار و اطلاعات مربيان، داوران، ورزشكاران، پيشكسوتان و ساير نقوش ورزشي توسط وزارت ورزش و جوانان ايجاد شده است، نقوش ذكر شده با مراجعه به دفاتر پيشخوان منتخب در سراسر كشور و ارائه مدارك لازم مي توانند اقدام به ثبت هويت خود در اين پايگاه نمايند. افراد ثبت و تاييد شده در اين پايگاه در كليه آمارهاي رسمي منتشر شده در حوزه ورزش محاسبه شده و ثبت و به روز رساني اطلاعات، بي شك زيربناي بهبود كيفيت ارائه خدمات تخصصي و اعتلاي وضعيت سرمايه هاي انساني ورزش كشور خواهد شد.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal