خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 28 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی) -
شرح خدمت:
نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی) -
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی) -
شرح خدمت:
نظارت و پایش زیست محیطی منابع آب و خاک ،منابع آلاینده آن (فاضلاب و مواد شیمیایی) -
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی
شرح خدمت:
نظارت و پایش آلودگی های صنعتی و غیر صنعتی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بر عملکرد واحد های متولی در عمر پسماند - 14062542102
شرح خدمت:
نظارت بر عملکرد واحد های متولی در عمر پسماند - 14062542102
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مجوزهاي صادره در حوزه محيط زيست انساني
شرح خدمت:
1. مجوز استقرار صنايع مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطياعلام شده در مصوبه شماره144479/45880 مورخ 20/7/90 شورايعالي حفاظت محيط زيست 2. مجوز عدم آلودگي خودرو 3. مجوز استقرار صنايع مشمول رده 7 ضوابط استقرار صنايع مصوب 15/4/90 هيئت محترم وزيران 4. مجوز استقرار صنايع مشمول رده هاي1-2-3-4-5-6ضوابط استقرار صنايع مصوب 15/4/90 هيئت محترم وزيران 5. مجوز بهره برداري صنايع خدمات الكترونيكي در حوزه محيط زيست انساني 1. فرآيند صدور مجوزهاي فوق در پورتال اداره كل قابل دسترس عموم مي باشد ليكن صدور مجوز با توجه به ماهيت كار و امكانات قابليت اجراي الكترونيكي در تمام مراحل وجود ندارد . 2. كليه فرآيندهاي صدور مجوزهاي فوق توسط اين اداره كل وارد سامانه پنجره واحد سرمايه گذاري استان به آدرس www.hnvestin_sk.ir گرديده و قابليت دسترسي دارد و با فعال شدن كامل سامانه اين ادراه كل امكان بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و انجام بخشي از فرآيند صدور مجوز به صورت الكترونيكي وجود خواهد داشت . 3. تكميل فرم پرسشنامه واحدهاي صنعتي و خدماتي متقاضي صنعت و خدمات سبز از سال 1393 بصورت الكترونيكي انجام شده و توسط اداره كل نيز بصورت الكترونيكي بررسي و پس از تاييد جهت ارزيابي به ستاد ارسال مي گردد.
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست -
شرح خدمت:
صدور یا تمدید یا تغییر مجوز تاسیس و بهره برداری آزمایشگاههای معتمد سازمان حفاظت محیط زیست -
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک
شرح خدمت:
صدور مجوز واردات و صادرات مواد شیمیایی خطرناک
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز نمونه برداری از اجزای تنوع زیستی-
شرح خدمت:
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها
شرح خدمت:
صدور مجوز صادرات و واردات، ورود و خروج جانوران و گیاهان زنده و غیر زنده و اجزای آنها و فسیل ها
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده
شرح خدمت:
صدور مجوز خروج تروفه های شکار شده
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز انتقال حیوانات-14041129112
شرح خدمت:
صدور مجوز انتقال حیوانات-14041129112
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور پروانه شکار وصید
شرح خدمت:
صدور پروانه شکار وصید
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
سرشماری گونه های جانوری
شرح خدمت:
سرشماری گونه های جانوری
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
سامانه صدور مجوز واحد های صنعتی ،تولیدی و خدماتی
شرح خدمت:
سامانه صدور مجوز واحد های صنعتی ،تولیدی و خدماتی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
شرح خدمت:
رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تعیین خسارات در حوزه محیط زیست
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
خدمات الكترونيكي تعاملي
شرح خدمت:
رم صدور دفترچه شناسايي شكارچيان.سلاح گلوله زني 5- فرم صدور دفترچه شناسايي شكارچيان.سلاح ساچمه زني 6- درخواست صدور پروانه ميرشكاري 7- فرم دريافت و پيگيري شكايات 8- فرم درخواست بازديد مدارس و مهد كوك ها از موزه و گنجينه تنوع زيستي 9- فرم درخواست و پيگيري آموزش مدارس 10- فرم ثبت نام متخصصان و محققين محيط زيست 11- بروز رساني كليه بانكهاي اطلاعات تخصصي اداره كل
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
تشکیل کمیته ارزیابی زیست محیطی استقرار صنایع.
شرح خدمت:
تشکیل کمیته ارزیابی زیست محیطی استقرار صنایع.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حمله جانوران آسیب رسان
شرح خدمت:
پاسخ به استعلام پرداخت خسارت ناشی از حمله جانوران آسیب رسان
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط زیست-
شرح خدمت:
برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه محیط زیست-
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش هوا
شرح خدمت:
ارائه اطلاعات و آمار مربوط به سنجش هوا
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal