خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 54 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
كنترل،كاليبراسيون و شارژ كنتورهاي هوشمند و حجمي
شرح خدمت:
كنترل،كاليبراسيون و شارژ كنتورهاي هوشمند و حجمي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدورمجوز لايروبي قنات
شرح خدمت:
صدورمجوز لايروبي قنات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدورپروانه لایروبی چاه
شرح خدمت:
صدور پروانه لایروبی چاههای عمیق و نیمه عمیق جهت کلیه مصارف کشاورزی، صنعت، شرب و ...
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدورپروانه حفر كوره جانبي
شرح خدمت:
صدورپروانه حفر كوره جانبي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوزحفر گالری،چاه کمکی،برقوزنی و دوربرداری
شرح خدمت:
صدور مجوزحفر گالری،چاه کمکی،برقوزنی و دوربرداری
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز کف شکنی
شرح خدمت:
صدور مجوز کف شکنی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز نصب منصوبات چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز نصب منصوبات چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز لایروبی چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز لایروبی چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز حفر گمانه آزمايشي
شرح خدمت:
صدور مجوز حفر گمانه آزمايشي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز حفر چاه به جای چاه قبلی
شرح خدمت:
صدور مجوز حفر چاه به جای چاه قبلی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر نوع مصرف/تغییرکاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر نوع مصرف/تغییرکاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغيير قدرت منصوبات
شرح خدمت:
صدور مجوز تغيير قدرت منصوبات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پيشكاري قنات
شرح خدمت:
صدور مجوز پيشكاري قنات
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پمپاژ مجدد
شرح خدمت:
صدور مجوز پمپاژ مجدد جهت چاههای عمیق و نیمه عمیق و مصارف کشاورزی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
شرح خدمت:
صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز اصلاخ قدرت موتورو تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی
شرح خدمت:
صدور مجوز اصلاخ قدرت موتورو تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2 3  >   >>  
Powered by DorsaPortal