خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 10 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
تولید و انتشار کتاب برای کودکان و نوجوانان
شرح خدمت:
تولید و انتشار کتاب ویژه کودک و نوجوان مبتنی بر ارزش های ایرانی و اسلامی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
تولید و ارائه سرگرمی های سازنده برای کودکان و نوجوانان
شرح خدمت:
تولید اسباب بازی، سـرگرمی سـازنده و بـازی هـای رایانـه ای ویـژه کـودک و نوجـوان مبتنـی بـر ارزش هـای ایرانی و اسلامی با به کارگیری متخصصان داخلی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
برگزاری مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان
شرح خدمت:
کانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجـوانن بـه منظـور شناسـایی اعضـای مسـتعد کـانون در حـوزه هنـر هـای تجسمی مهرواره هنرهای تجسمی آفرینش کودک و نوجوان را برگزار می کند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
برگزاری مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) کودک و نوجوان
شرح خدمت:
کــانون پــرورش فکــری کودکــان و نوجوانــان بــه منظــور شناســایی و پــرورش اســتعداد نخبــه هــای ادبــی، مهرواره ادبی آفرینش(شعر و داستان) برای کودکان و نوجوانان برگزار می کند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
برگزاری مراسم هفته کودک
شرح خدمت:
هـر سـاله کـانون پـرورش فکـری کودکـان و نوجوانـان، در هفتـه کـودک اقـدام بـه برگـزاری جشـن هــای گسترده و برنامه های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان در سراسر کشور می کند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
برگزاری دوره های آموزش زبان های خارجی
شرح خدمت:
کانون زبان ایران دوره‌های آموزشی خود را به زبان‌های فارسی، انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی و عربی در هر ترم ارائه می‌نماید.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
برگزاری جشنواره بین المللی قصه گویی
شرح خدمت:
به منظـور توسـعه و تـرویج سـنت دیرینـه ایرانـی و نقـش قصـه گـویی در شـکل گیـری شخصـیت کودکـان و نوجوانان، کانون پرورش فکری هر ساله اقدام به برگزاری جشنواره قصه گویی می کند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
امداد فرهنگی
شرح خدمت:
امداد فرهنگی (اعزام کاروان مربیان سیار کانون به مناطق آسیب‌دیده و کم برخوردار) یکی از زیر خدمت‌های "ارائه خدمات فرهنگی و هنری به کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی و هنری کانون" محسوب می‌شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
امانت کتاب به اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شرح خدمت:
یکی از خدماتی که در مراکز فرهنگی هنری کانون در سطح استان انجام می شود امانت کتاب به کودکان و نوجوانان می باشد. هم اکنون این خدمت در سطح 12 مرکز فرهنگی هنری ثابت، 13 کتابخانه سیار روستایی و شهری و 2 کتابخانه پستی انجام می شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
آموزش غیر مستقیم فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی در مراکز فرهنگی و هنری کانون
شرح خدمت:
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه های آموزش غیر مستقیم )آموزش از طریق بازی و سرگرمی( فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و دینی را برای عموم کودکان و نوجوانان 4تا 18 سال در مراکز فرهنگی و هنری کانون برگزار می کند.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal