خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 136 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
نظارت بر فرآیند تأمین نهاده‏ها، محصولات و فرآورده‏های کشاورزی با ارز مرجع (دولتی) 13022512105
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
نظارت بر فرآیند تأمین نهاده‏ها، محصولات و فرآورده‏های کشاورزی با ارز مرجع (دولتی) 13022512105
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
صدور یا تمدید پروانه فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 13012513126
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
صدور یا تمدید پروانه تأسیس مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 13012513125
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
تنظیم بازار محصولات راهبردی کشاورزی 13022512100
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
تغییر نام پروانه تأسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 13012513128
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
تغییر فعالیت پروانه تأسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 13012513129
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
تعیین و ارائه پیشنهاد تعرفه‏های گمرکی و عوارض صادراتی نهاده‏ها، محصولات و فرآورده‏های کشاورزی 13022512104
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
پرداخت مشوق‏های صادراتی محصولات و فرآورده‏های کشاورزی 13022512103
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
نظیم بازار محصولات و نهاده های کشاورزی (13022512000)
شرح خدمت:
ابطال پروانه تأسیس/فعالیت مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی 13012513127
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی 13022529100
شرح خدمت:
معرفی فرصت‏های سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی 13022529100
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی (18052530000)
شرح خدمت:
ترویج و آموزش فرهنگ جهادی و آموزه های دینی در بخش کشاورزی 18052530101
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی (18052530000)
شرح خدمت:
برگزاری همایش‏ها، جشنواره‏ها، نمایشگاه‏ها و مسابقات بخش کشاورزی 18052530102
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
فرهنگ سازی و آموزش بخش کشاورزی (18052530000)
شرح خدمت:
برگزاری دوره‏ها و کارگاه‏های آموزشی بین‏المللی بخش کشاورزی 18052530100
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
صدور کد شناسایی محصولات کشاورزی (13022527000)
شرح خدمت:
صدور کد شناسایی محصول گواهی شده کشاورزی 13022527100
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
صدور شناسه هویت دام زنده (13022495000)
شرح خدمت:
صدور شناسه هویت دام زنده (13022495000)
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
صدور شناسنامه دام زنده (13022496000)
شرح خدمت:
صدور شناسنامه دام زنده (13022496000)
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
صدور تائیدیه جوجه ریزی واحدهای پرورش طیور (13012493000)
شرح خدمت:
صدور تائیدیه جوجه ریزی واحدهای پرورش طیور (13012493000)
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
راهبری فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی(13022529000)
شرح خدمت:
معرفی توانمندی‏های فنی و تخصصی و فرصت‏های کشاورزی در سایر کشورها 13022529102
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
راهبری فرصت های سرمایه گذاری بخش کشاورزی(13022529000)
شرح خدمت:
معرفی پروژه های حوزه کشاورزی برای تأمین مالی از منابع بین المللی (کومسک) 13022529105
نوع خدمت: یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
Powered by DorsaPortal