خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 35 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
واگذاري اراضي ملي و دولتي (اجاره،فروش و انتقال قطعي)
شرح خدمت:
واگذاري اراضي براي انجام طرح هاي كشاورزي و غيركشاورزي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
طراحي و اجراي سامانه نوين آبياري
شرح خدمت:
طراحي و اجراي سامانه نوين آبياري
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
صدور موافقت­نامه با تغيير كاربري موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
شرح خدمت:
صدور موافقت­نامه با تغيير كاربري موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوزها و پروانه هاي دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي، (موافقت اصولي، پروانه تاسيس، پروانه بهره برداري)
شرح خدمت:
سياستگذاري كليه مجوزها و پروانه هايي است كه براي فعاليت واحدهاي دامپروي صنعتي و نيمه صنعتي توسط سازمان نظام مهندسي كشاورزي استانها انجام مي پذيرد
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي
شرح خدمت:
صدور مجوز جوجه ريزي واحدهاي مرغ مادر گوشتي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور مجوز تغيير كاربري موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون
شرح خدمت:
صدور مجوز تغيير كاربري موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور شناسه و شناسنامه دام
شرح خدمت:
صدور شناسه و شناسنامه دام
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صدور شناسنامه زنبورداري
شرح خدمت:
صدور شناسنامه زنبورداري
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
سامانه جامع كشاورزان گندم كار
شرح خدمت:
سامانه جامع كشاورزان گندم كار
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي كشاورزي
شرح خدمت:
سامانه جامع پهنه بندي و مديريت داده هاي كشاورزي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
سامانه الكترونيكي صنايع تبديلي (پنجره)
شرح خدمت:
صدور مجوز كليه صنايع تبديلي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
سامانه الكترونيكي ثبت نام شناسنامه بهره برداران بخش كشاورزي
شرح خدمت:
ثبت نام شناسنامه بهره برداران بخش كشاورزي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
سامانه 131
شرح خدمت:
حفاظت از اراضي كشاورزي و ارتباط مردمي سامانه 131وجلوگيري از تغيير كاربري­هاي غيرمجاز
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
ساماندهي دامداري هاي روستايي، عشايري و غير صنعتي
شرح خدمت:
اجراي عمليات بهسازي و نوسازي اماكن دامي روستايي
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
دريافت - ارسال و پيگيري فرم الكترونيكي گواهي پايان كار احداث گلخانه
شرح خدمت:
دريافت - ارسال و پيگيري فرم الكترونيكي گواهي پايان كار احداث گلخانه
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
دريافت - ارسال و پيگيري فرم الكترونيكي طرح تكريم ارباب رجوع
شرح خدمت:
دريافت - ارسال و پيگيري فرم الكترونيكي طرح تكريم ارباب رجوع
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
دريافت - ارسال و پيگيري فرم الكترونيكي درخواست صدور پروانه
شرح خدمت:
دريافت - ارسال و پيگيري فرم الكترونيكي درخواست صدور پروانه
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
دريافت - ارسال - پيگيري و مديريت فرم الكترونيكي پيشنهادات
شرح خدمت:
دريافت - ارسال - پيگيري و مديريت فرم الكترونيكي پيشنهادات
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
دريافت - ارسال - پيگيري و مديريت فرم الكترونيكي شكايات مردمي
شرح خدمت:
دريافت - ارسال - پيگيري و مديريت فرم الكترونيكي شكايات مردمي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
حمايت فني و مالي و تعيين سهميه برخي از اقلام نهاده ها و خوراك دام و طيور
شرح خدمت:
سياستگذاري – تنظيم دستورالعمل و تعيين سهميه جهت توزيع نهاده هاي دامي از جمله سبوس ، بلوك خوراك آماده دام و جوش شيرين و نظارت بر توزيع
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal