خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 11 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
محاسبه ماليات قابل پرداخت و ارائه خلاصه پرونده
شرح خدمت:
اين سامانه جهت دسترسي موديان مالياتي به خلاصه پرونده هاي مالياتي آن ها كه در سيستمهاي اشخاص حقوقي و حقيقي، ثبت گرديده است مي باشد. پيش نياز استفاده از اين سامانه داشتن كلمه كاربري و رمز عبور از سامانه تخصيص شماره اقتصادي مي باشد.
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
ماليات بر درآمد مشاغل خودرو
شرح خدمت:
ماليات بر درآمد مشاغل خودرو يكي از فرآيندهاي مالياتي است كه توسط سازمان امور مالياتي اجرا مي گردد. براساس اين فرآيند كليه خودروهاي باري، عمومي، راهسازي و تاكسي ها موظفند در پايان هر سال مبلغ درآمد خود را در قالب اظهارنامه مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور ارائه دهند. در فرايند تهيه شده، تسليم اظهارنامه و صدور مفاصا حساب مالياتي از طريق دفاتر پيشخوان دولت انجام خواهد شد. اين فرايند به گونه اي يكپارچه انجام مي گيرد و كليه فعاليتها به شكل مستقيم در سازمان منعكس شده و موديان در هر مرحله مي توانند ادامه فرآيند را از طريق سامانه پيگيري نمايند.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
ليست ماليات بردرآمد حقوق
شرح خدمت:
دريافت ليست ماليات بردرآمد حقوق به صورت اينترنتي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
گواهي تبصره يك ماده 186 ق.م.م
شرح خدمت:
طبق قانون شعب بانك موظف هستند ، وضعيت بدهي متقاضيان وام را براساس مفاد مندرج در تبصره يك ماده 186 ق.م.م از واحد مالياتي مربوطه استعلام كنند. اين سامانه در راستاي سهولت در انجام اين فرآيند توليد شده است. با ثبت الكترونيكي درخواست توسط شعب بانك، درخواست به كارتابل واحد مالياتي مربوطه رفته و پس از بررسي توسط كارشناس مربوطه ، پاسخ بصورت الكترونيكي براي بانك درخواست كننده ارسال مي شود.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
صورت معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر ق.م.م
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ارسال اطلاعات صورت معاملات فصلي موضوع ماده 169 مكرر مالياتهاي مستقيم مي باشد كه موديان حقيقي بند الف و ب و موديان حقوقي موظف به ارسال فصلي معاملات خود مي باشند.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت نام شماره اقتصادي
شرح خدمت:
موديان جهت بهره مندي از بسياري از خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور و همچنين دريافت شماره اقتصادي جديد بايد در اين سامانه اطلاعات خود را تكميل نمايند. دريافت اين خدمات پس از گذراندن مراحل پيش ثبت نام، تاييد اطلاعات اوليه، ثبت نام، تاييد اطلاعات ثبت نام، تطبيق اطلاعات پرونده با اطلاعات الكترونيكي امكان پذير مي باشد.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت صندوق و نرم افزار فروش
شرح خدمت:
مودياني كه داراي نرم افزارهاي فروشگاهي و يا صندوق هاي فروشگاهي مي باشند بايد اطلاعات خود را در سامانه ثبت نموده و كلمه رمز خود دريافت نمايند.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت اظهارنامه ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ثبت اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي (مشاغل بند الف ، ب و ج) به صورت اشتراكي و يا انفرادي
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت اظهارنامه ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ثبت اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي مورد استفاده قرار مي گيرد.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
ثبت اظهارنامه ماليات بردرآمد اجاره املاك
شرح خدمت:
اين سامانه جهت ثبت اظهارنامه هاي ماليات بر درآمد اجاره املاك مورد استفاده قرار مي گيرد.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت الكترونيك ماليات
شرح خدمت:
با توجه به اينكه هدف اصلي سازمان امور مالياتي كسب درآمد براي دولت مي باشد. موديان با استفاده از اين امكان پس از دريافت اطلاعات كاربري از سامانه ثبت نام شماره اقتصادي قادر خواهند بود مبالغ ماليات بردرآمد خود را به صورت اينترنتي و از طريق كارت¬هاي شتاب پرداخت نمايند. همچنين اين سامانه درصورت نياز مودي ميتواند قبض مالياتي قابل پرداخت در شعب، عابربانك، دستگاه هاي POS و غيره را صادر نمايد.
نوع خدمت: تراكنشي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal