خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 262 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
نظارت و اعتباربخشی دارو و مواد مصرفی دامپزشکی
شرح خدمت:
نظارت بر تولید، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بیولوژیک مورد مصرف دامپزشکی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بهداشتی و اعتبار بخشی خوراک، نهاده های دامی و فرآورده های خام دامی
شرح خدمت:
نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، حمل و نقل، نگهداری و عرضه دام زنده و فرآورده ها دامی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
نظارت بهداشتی بر واحدهای تولید تا عرضه کالاهای تحت نظارت دامپزشکی
شرح خدمت:
نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، حمل و نقل، نگهداری و عرضه دام زنده و فرآورده ها دامی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
معدوم سازی دام زنده و فرآورده های خام دامی ،خوراک و نهاده های دامی در کانونهای بیماریهای دامی
شرح خدمت:
معدوم سازی دام زنده و فرآورده های خام دامی، خوراک و نهاده های دامی در کانون‏های بیماری‏های دامی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مایه کوبی ،سم پاشی و ضدعفونی دام و اماکن دامی
شرح خدمت:
مایه کوبی دام ها، سم پاشی و ضدعفونی دام و اماکن دامی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید مجوز تولید فرآورده های خام دامی ویژه
شرح خدمت:
صدور پروانه تولید، فرآورده های خام دامی ویزه
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی فروش لوازم و تجهیزات و مواد مصرفی دامپزشکی
شرح خدمت:
گواهی فروش دارو و مواد بیولوژیک
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی فروش داروهای دامپزشکی
شرح خدمت:
گواهی فروش دارو و مواد بیولوژیک
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی سامانه های بهداشتی دامپزشکی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید گواهی سامانه ‏های بهداشتی دامپزشکی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی رتبه بهداشتی اماکن دامی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید گواهی رتبه‏ بهداشتی اماکن دامپزشکی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد غذایی متراکم و مکمل های غذایی دام
شرح خدمت:
گواهی فروش دارو و مواد بیولوژیک
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد ضدعفونی کننده و سموم دامپزشکی
شرح خدمت:
گواهی ثبت مواد ضدعفونی کننده و سموم دامپزشکی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی ثبت مواد بیولوژیک دامپزشکی
شرح خدمت:
گواهی فروش دارو و مواد بیولوژیک
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی ثبت داروهای دامپزشکی
شرح خدمت:
گواهی فروش دارو و مواد بیولوژیک
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی بهداشتی دامداری های روستایی و غیر صنعتی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید گواهی بهداشتی دامداری‏های روستایی و غیرصنعتی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید گواهی اجرای سامانه HACCP در اماکن دامی
شرح خدمت:
صدور گواهی اجرای سامانه HACCP در اماکن دامی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز مایه کوبی دامپزشکی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز مایه کوبی دامپزشکی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید پروانه فعالیت مرکز قرنطینه دام،طیور ،آبزیان
شرح خدمت:
نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، حمل و نقل، نگهداری و عرضه دام زنده و فرآورده ها دامی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید پروانه فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی
شرح خدمت:
صدور یا تمدید پروانه فعالیت مجتمع درمانی دامپزشکی
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
صدور یا تمدید پروانه فعالیت شرکت ضدعفونی تجهیزات محصولات و فرآورده های قابل استفاده در خوراک دام (داکت ضدعفونی دامپزشکی)
شرح خدمت:
نظارت و اعمال ضوابط بهداشتی و امنیت زیستی، بر واحدهای تولید، حمل و نقل، نگهداری و عرضه دام زنده و فرآورده ها دامی، خوراک و نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2 3 4 5  ...  >   >>  
Powered by DorsaPortal