خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 22 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
کمپین خوب باشیم
شرح خدمت:
از طریق سایت اینترنتی www.emdad.ir و شرکت در طرح کمپین خوب باشیم خیران می توانند درزمینه های زیر با کمیته امداد در اجرای طرحهای فقرزدایی و حمایتهای اجتماعی همکاری و مشارکت داشته باشند. در زمینه فعالیت ، مشارکت مالی، علمی و پژوهشی، فرهنگی و ‌آموزشی، بهداشتی و ‌درمانی، مشاوره و مددکاری، حرفه آموزی‌ و اشتغال، تأمین مسکن نیازمندان، تأمین لوازم خانگی و جهیزیه
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
فرآیند مدیریت هوشمند اطلاعات مددجویان
شرح خدمت:
کنترل خدمات ارائه شده به مددجویان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
درخواست صندوق صدقات
شرح خدمت:
خیر محترم میبایست وارد سایت اینترنتی www.emdad.ir شود .سپس از طریق لینک خدمات الکترونیک گزینه درخواست صندوق صدقات را انتخاب و سپس فرم مربوطه را تکمیل نماید.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
حمایت غذایی نیازمندان
شرح خدمت:
1. کمک به رفع سوء تغذیه کودکان مددجو زیر 5 سال 2. کمک به رفع سوء تغذیه مادران باردار وشیرده نیازمند
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تامین مسکن مددجویان
شرح خدمت:
1. اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان 2. اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان 3. اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان )اجاره وودیعه مسکن( 4. اعطای کمک به خرید مسکن مددجویان 5. ارائه معرفی نامه انشعابات مسکن جهت دریافت معافیتهای قانونی مددجویان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان
شرح خدمت:
تامین لوازم ضروری زندگی مددجویان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
تامین شهریه دانشجویان مددجو
شرح خدمت:
تامین شهریه دانشجویان مددجو
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان
شرح خدمت:
پرداخت کمک هزینه فرانشیز و خدمات ویژه درمان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده ازحوادث طبیعی
شرح خدمت:
پرداخت کمک هزینه به مددجویان آسیب دیده ازحوادث طبیعی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت کمک های موردی به نیازمندان
شرح خدمت:
پرداخت کمک های موردی به نیازمندان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت کمک معیشت به مددجویان
شرح خدمت:
1. پرداخت کمک معیشت به مددجویان تحت پوشش 2. کمک به رفع یا کاهش فقر مطلق(تبصره 14 قانون بودجه) 3. حمایت غذایی نیازمندان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت حق بیمه های اجتماعی نیازمندان
شرح خدمت:
1. پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند 2. پرداخت حق بیمه اجتماعی مددجویان طرح های اشتغال 3. پرداخت سهم بیمه خانوارهای دارای سرپرست زنان روستایی و عشایری نیازمند
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت اینترنتی حامیان طرح اکرام
شرح خدمت:
حامیان طرح اکرام می توانند از طریق اینترنتی و از سایت portal.emdad.ir نسبت به پرداخت مبلغ مربوط به سرانه یتیم خود اقدام نمایند
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پرداخت اقساط وام مددجویی
شرح خدمت:
مددجویان از طریق سایت اینترنتی portal.emdad.ir وارد سامانه شده و از طریق درگاه بانکی می توانند بدون نیاز به مراجعه فیزیکی به شعب بانک نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نمایند.
نوع خدمت: تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
پذیرش حامی برای ایتام
شرح خدمت:
حامیان محترم می توانند از طریق سایت اینترنتی portal.emdda.ir وارد لینک خدمات الکترونیک شده و با انتخاب گزینه "پذیرش حامی" فرم پذیرش را تکمیل نمایند .سپس از طریق دفاتر امداد با حامی ارتباط برقرار شده و یتیم مطابق با خواسته انان به وی تخصیص داده می شود.
نوع خدمت: تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
اعطای کمک هزینه های تحصیلی به مددجویان
شرح خدمت:
1. تامین شهریه دانشجویان مددجو 2. اعطای کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان ودانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره(
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان
شرح خدمت:
اعطای کمک به تعمیر مسکن مددجویان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان
شرح خدمت:
اعطای کمک به اسکان موقت مددجویان (اجاره و ودیعه مسکن)
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان
شرح خدمت:
اعطای کمک به احداث و تکمیل مسکن مددجویان
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی
شرح خدمت:
ارائه معرفی نامه به مددجوی تحت پوشش جهت معافیت سربازی
نوع خدمت: اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1 2  >   >>  
Powered by DorsaPortal