خدمات الکترونیک
اعزام و توزیع مبلغین و مبلغات در مناسبتهای دینی و انقلابی
شرح خدمت:
اعزام و توزیع مبلغین و مبلغات در مناسبتهای دینی و انقلابی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اسکن عکس ، شناسنامه ، کارت ملی و مدرک تحصیلی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal