خدمات الکترونیک
قطع گاز مشترک
شرح خدمت:
قطع گاز به درخواست مشترک به دلائل مختلف
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارک نیاز نیست تنها داشتن اشتراک کافی است
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal