خدمات الکترونیک
نصب علمک
شرح خدمت:
اگر مشترک درخواست گاز کرده باشد و طی استعلام انجام گرفته از واحد نصب ، علمکی جهت استفاده موجود نباشد مشترک باید درخواست انشعاب یا علمک بدهد
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست نصب علمک
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal