خدمات الکترونیک
تغییر نوع مصرف
شرح خدمت:
گاهی مشترکین به دلیل تغییر کاربری نیاز به تغییر نوع مصرف(تعرفه)گاز خود دارند
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
اسکن شناسنامه ، کارت ملی ، تاییدیه لوله کشی جدید
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal