خدمات الکترونیک
صدور موافقت اصولي و پروانه توليد تا مصرف دارو، مواد بيولوژيك، مكمل و افزودني ها
شرح خدمت:
صدور موافقت اصولي و پروانه توليد تا مصرف دارو، مواد بيولوژيك، مكمل و افزودني ها
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مدارك و استانداردهاي اعلام شده
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal